داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

سایر موارد

فرجام خواهی در امور مدنی چه قوانینی دارد؟
فرجام خواهی در امور مدنی چه قوانینی دارد؟

یکی از شیوه‌ های اعتراض به آراء قضایی که توسط قانون گذار در قانون پیش‌بینی شده است فرجام خواهی است. ...

شرایط واخواهی در امور کیفری و مهمترین اثر آن
شرایط واخواهی در امور کیفری و مهمترین اثر آن

واخواهی روشی است که براساس آن می توان نسبت به آرای دادگاه اعتراض کرد. در واقع در صورتی که حکم به صور ...

شهادت دادن در دادگاه چیست؟
شهادت دادن در دادگاه چیست؟

شهادت دادن چه شرایطی دارد؟ آیا شهادت دادن فامیل در دادگاه مورد پذیرش است؟ برای پیدا کردن جواب سوالات ...

تفاوت شکایت کیفری و داخواهی حقوقی
تفاوت شکایت کیفری و داخواهی حقوقی

آیا میدانید تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی در چیست؟ چه زمانی باید شکایت کیفری و چه زمانی باید دادخواهی حق ...