داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ

کار خود را به بهترین وکیل متخصص درموضوع خود بسپارید

خدمت حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید
ضرب و جرح و تصادفات
نفر به داداپ اعتماد کرد اند
+ 4703
نفر به داداپ اعتماد کرده‌اند
وکیل پایه یک دادگستری
+ 437
وکیل پایه یک دادگستری
شهر و روستا تحت پوشش داداپ
+ 132
شهر و روستا تحت پوشش داداپ

جدیدترین مقالات داداَپ

07 آذر 1402 مشاهده23

حق ارتفاق حقی است قائم و وابسته به ملک که جدای از ملک نیز قابل انتال و قابل تقسیم نمی باشد اما حق انتفاع ناظر بر رابطه استعمال یا استثمار شخص از مل منقول یا غیر منقول است که برای مدت مشخص یا مدت عمر مالک برقرار و ایجاد می گردد لذا علیرغم شباهت های وافر تفاوت های بسیاری بین این دو حق وجود دارد که شناسایی آنها را از یکدیگر میسر می سازد.

05 آذر 1402 مشاهده45

هر قرارداد کار چه موقت و چه دائم، به عللی ممکن است خاتمه یابد، زمانی که به هر دلیل رابطه کارگر و کارفرمایی زایل شده و طرفین از تعهد اصلی فارغ شدند وظایفی قانونی در برابر یکدیگر به شرح آتی بر عهده دارند.

09 آبان 1402 مشاهده184

نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که موجب استحکام روابط بین افراد جامعه گردیده و به حفظ شیرازه و اتحاد گروههای انسانی ساکن در یک محدوده جغرافیایی منتج می شود بدیهی است تخلف از مقررات مذکور جایز نیست، اموری که در این نظم اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، مذموم و مردود است و حق واکنش برای نظام حاکم در برابر اقدامات مختل کننده این نظم محفوظ و محترم است، استفاده از لباس یا علائم نظامی نیز تحت این تعریف، عملی مجرمانه مشمول مجازات است.

07 آبان 1402 مشاهده283

سد کردن راه محل کسب یا ایجاد مزاحمت با نهادن نیوجرسی یا همان بلوک های سیمانی بزرگ عملی است غیر قانونی و خلاف اختیارات و صلاحیت شهرداری که متاسفانه اخیراً باب شده است اما شهروندان باید بدانند که این یک عمل مجرمانه و تخلف اداری مسلن توسط شهردار یا هر آمر دیگر از کارمندان شهرداری است که هم براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای مجازات تا 3 ماه بوده و هم طبق مواد 8،22،23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلف و قابل رسیدگی و صدور حکم محکومیت در هیئت های بدوی و تجدیدنظر اداری می باشد.