داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

تنظیم اظهارنامه

هزینه تنظیم اظهارنامه اینترنتی توسط وکیل

برای تنظیم اظهارنامه توسط وکیل تعرفه مشخصی وجود ندارد و معمولا جهت تنظیم اظهارنامه مبلغی بین صد تا سیصد هزارتومان را دریافت می کنند. لازم به ذکر است که طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مبلغ مورد نظر جهت تنظیم لایحه، دادخواست و اظهارنامه حداکثر پنج میلیون تومان می باشد. اما اگر می خواهید اظهارنامه خود را در دفاتر الکترونیک قضایی تنظیم کنید تعرفه مشخصی در این خصوص مقرر شده است.

برای تنظیم اظهارنامه قضایی توسط وکلای مجرب داداپ کلیک کنید: اظهارنامه قضایی

تنظیم اظهارنامه

چرا در تنظیم اظهارنامه نیازمند مشاوره وکیل متخصص هستیم؟

تنظیم اظهارنامه و سایر درخواست ها جهت ثبت در دفاتر اسناد و مراجع قضایی دارای ظرافت های خاصی می باشد که بدون کمک گرفتن از فرد متخصص در این زمینه ممکن است باعث شود علیه خود فرد مورد استناد قرار گیرد. با توجه به اینکه اظهارنامه نوعی اقرار محسوب می شود باید در تنظیم آن دقت خاصی به خرج داد و از طرفی چه بسا کلماتی که در آن استفاده می شود موهن بوده و فرد عادی متوجه چنین خطایی نشود.
نکته ای که در اینجا باید مطرح کرد این است که با توجه به اینکه گاهی می توان با همین اظهارنامه ساده به حق خود رسید لذا باید به نحوه صحیح تنظیم شود. 

کاربرد اظهارنامه چیست؟

با توجه به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی هر کسی می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد. اظهارنامه وسیله ای است که با استفاده از آن می توان حق خود را مطالبه کرد. قبل از اینکه حق مورد نظر را از طریق مراجع قضایی پیگیری کرد. این یکی از کاربردهای اظهرانامه می باشد، اما اظهارنامه صرفا جهت مطالبه حق نبوده و کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه هر یک را به صورت مختصر بیان می کنیم:

 • در صورتی که موضوع تعهد انجام دادن کاری باشد در این صورت می توان به موجب اظهارنامه ایفای تعهد را از طرف مقابل درخواست نمود.
 • در صورتی که یکی از طرفین بخواهد موضوع مطروحه را به وسیله صلح یا سازش خاتمه دهد نیز می تواند با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل او را مطلع کند.
 • در صورتی که بخواهیم چیزی را به کسی تسلیم کنیم ولی طرف مقابل از پذیرش آن خودداری کند در این صورت نیز می تواند با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل اطلاع داد.
 • با ارسال اظهارنامه طرف مقابل آگاه شده و آماده دفاع می شود.لذا یکی دیگر از کاربردهای اظهارنامه آگاهی و آمادگی برای دفاع می باشد. 

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه دارای شرایط ذیل می باشد:

 • احراز هویت اظهار کننده: فردی که به عنوان اظهار کننده، اظهارنامه را تقدیم می کند ممکن است که اصیل باشد یا وکیل و قیم یا ولی و این امر باید مورد توجه دریافت کننده اظهارنامه قرار گیرد و اگر اصیل نباشد فتوکپی مدارک نماینده به همراه اظهارنامه برای طرف مقابل ارسال شود.
 • باطل کردن تمبر: به همراه برگ اظهارنامه می بایست طبق تعرفه قانونی که در ماده 30 قانون اصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین صد تومن بیان شده است تمبر باطل گردد.
 • توجه به مندرجات اظهارنامه: براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری کند.
 •  تسلیم اظهارنامه و پیوست های آن به تعداد مقرر قانونی: اظهارنامه و پیوست های آن باید لااقل در سه نسخه تنظیم شود. 
 •  تحویل دادن مبلغ یا مال یا سند: براساس ماده 157 اگر اظهارنامه در خصوص تسلیم وجه یا مال یا سند باشد می بایست توسط اظهارکننده به مرجع ابلاغ اظهارنامه که ممکن است دادگاه یا اداره ثبت باشد تحویل داده شود.   

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه


مشاوره حقوقی آنلاین در داداپ: بهترین و سریع ترین راه برای کسب نظر از وکلای متخصص

رایج ترین انواع اظهارنامه و کاربردهای اظهار نامه

به موجب قوانین مختلف ارسال اظهارنامه پیش بینی شده و اثبات ادعا و احراز حقیق به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که در پایین به آن ها اشاره می گردد:

 • دعوای رفع تصرف عدوانی: در صورتی که هر کس امین فرد دیگری باشد (مثل خادم، کارگر، سرایدار) اگر امین بعد از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه که توسط مالک یا نماینده او تنظیم شده است مال امانی را از تصرف خود خارج نکند. متصرف عدوانی محسوب می شود.
 • در رابطه موجر و مستاجر: در صورتی که موجر ملک مورد اجاره را تحویل مستاجر ندهد مستاجر می تواند با ارسال اظهارنامه تحویل ملک را تقاضا کند.
 • هزینه های مشترک آپارتمان: مدیریت ساختمان می تواند از طریق اظهارنامه برای وصول بدهی ساکنین آپارتمان اقدام کند.
 • تخلیه عین مستاجره: در صورتی که موجر اجاره بها یا اجرت المثل را به وسیله اظهارنامه از مستاجر مطالبه نموده باشد.

چه نکاتی در نوشتن اظهارنامه اهمیت دارد؟

اظهارنامه شامل موارد زیر است:

 • مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده: شامل نام، نام خانوادگی و نشانی اظهارکننده می باشد که ممکن است اصیل یا نماینده باشد.
 • موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات تشریح می شود.
 • مشخصات و اقامتگاه مخاطب: شامل نام، نام خانوادگی و نشانی طرف مقابل می باشد.
 • خلاصه اظهارات: خلاصه از آنچه که مورد نظر اظهار کننده می باشد که می خواهد که آن را به طرف مقابل ابلاغ کند.
 • خلاصه جواب: خلاصه پاسخ آنچه که دریافت کننده اظهارنامه می خواهد برای اظهار کننده ارسال کند.

چه نکاتی در نوشتن اظهارنامه اهمیت دارد

برای درخواست تنظیم اظهارنامه قضایی به صورت آنلاین، توسط وکلای مجرب داداپ کلیک کنید: اظهارنامه قضایی

نمونه فرم اظهارنامه های رایج

نمونه اظهارنامه درخواست پرداخت اجاره بهای مورد اجاره

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل موجر)

پرداخت اجاره بهای مورد اجاره

(مشخصات کامل مستاجر)

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ .............   اینجانب یک باب .........پلاک ثبتی   فرعی...... از   اصلی ........بخش   .....شهرستان ....... به آدرس...............   را به جنابعالی  اجاره داده ام .

با انعقاد قرارداد مورد اجاره ملک مذکور به تصرف شما داده شد و از آن استیفای منفعت نموده اید ، برابر قرارداد مذکور مقرر بوده است اجاره بهای مورد اجاره  از  قرار .........ریال برای هر ماه در موعد معین پرداخت شود و  آخر هر   ماه  تادیه گردد. با کمال تاسف در طول مدت قرارداد،  اجاره بهای ماه های   ..........به مبلغ ............  را نپرداخته اید.

نظر به مراتب فوق به شما ابلاغ می شود ظرف  ده روز از تاریخ رویت این اظهار نامه مبلغ .............   ریال بابت اجاره بهای ماه  ............  سال   ........ را بپردازید  و در صورت عدم پرداخت به مرجع قضایی مراجعه خواهد شد . انتظار دارد با تسویه وجوه مذکور حسن نیت خود را ابراز نمایید .

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

خلاصه پاسخ

نمونه اظهارنامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف 

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مشخصات کامل مالک

مشخصات کامل مالک

مشخصات کامل مالک

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

در غیبت اینجانب مالک ،‌یک  ملک به پلاک ......... مذکور  و به آدرس..............................را تصرف
نموده اید،‌ و این تصرف به نحو عدوان انجام شده  و اینجانب طی مراجعات مکرر خلع ید و تحویل ملک به اینجانب را خواستار  شده ام و جنابعالی در رفع تصرف اقدامی ننموده اید . بنابراین‌مجدداً به جنابعالی طبق این اظهار نامه ابلاغ می کنم که بعد از رویت اظهارنامه پنج روز مهلت دارید که از ملک مذکور رفع تصرف کنید در غیر این صورت به محاکم دادگستری مراجعه ،‌علاوه بر خلع ید  اجرت المثل از تاریخ   ......الی  ....... به مدت  .....  ماه به قرار ماهیانه .........  ریال مطالبه خواهم نمود .

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

خلاصه پاسخ