داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

دیه یا خسارت  ناشی از حوادث ورزشی 

  0
 2053

در صورتی که فردی به دیگری خسارت و صدمه ای وارد نماید مسئول بوده و باید نسبت به پرداخت دیه و جبران خسارت اقدام نماید،قانون مجازات اسلامی در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی استثنا قائل شده است و این حوادث را جرم نداسته است البته مشروط بر اینکه حوادث ناشی از ورزش مطابق با مقررات بوده و با موازین شرعی هم مخالف نباشد.بنابراین اگر حادثه ورزشی ناشی از عمد و خطای شدید  که خارج از حدود مقررات است حادث شود به لحاظ قانونی با مرتکب برخورد خواهد شد.
مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين‌نامه، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي‌دهند.

جرائم ورزشی

جرائم ورزشی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی چیست؟

جرم هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد در خصوص جرائم ورزشی و حوادث ناشی از ورزش قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که :عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط به اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشدقابل مجازات نیست هرچند ممکن است شخص رفتاری را مرتکب شود که به موجب سایر قوانین جرم باشد. بنابراین  برای اینکه عملیات ورزشی جرم محسوب نشود باید واجد  شرایطی که این شرایط عبارتند از:
-حادثه توسط ورزشکار اعم از حرفه ای و مبتدی واقع شده باشد.
-حادثه در اثنای ورزش واقع شده باشد.
-حادثه مخالف مقررات رشته و موازین شرعی نباشد.
براساس قانون  مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی  در صورتی که واجد شرایط مقرر باشد موجه بوده و در واقع از علل موجه جرم می باشند.
نکته:ضرب و شتم خارج از حدود ،فحاشی و حرکات غیر متعارف موجه نبوده و جرم محسوب می شوند.

جرایم ورزشی

براساس بند ث ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:در صورتی حوادث ناشی از عملیات ورزشی جرم می باشد که مرتکب قوانین و مقررات مربوط به آن ورزش را نقص کرده باشد و همچنین اینکه عمل مرتکب مخالف موازین شرعی نیز بوده باشد.به عنوان مثل تکل بازیکن حریف در راستای ورزش فوتبال و صدمه حرف جرم نمی باشد اما اگر همین بازیکن به جای تکل به بازیکن حریف مشت بزند چون خارج از چارچوب ورزش فوتبال می باشد مسئول می باشد.
هر رشته ورزشی قوانین و مقررات خاص خود را دارد مثلا اگر همان ضربه مشت که در ورزش فوتبال جرم بود و دارای مسئولیت در اثنای ورزش بوکس رخ دهد چون در چارچوب رشته بوکس می باشد عمل مشت زننده جرم نمی باشد.بنابراین برای اینکه فردی را در حوزه حوادث ورزشی مسئول بدانیم باید به مقررات خاص هر رشته ورزشی به دقت توجه نماییم زیرا عملی که در یک رشته جرم می باشد در ورزش دیگر جرم نبوده و لازمه آن ورزش می باشد.
جرائم ورزشی محدود به جرم خاصی نمی باشد و هر عملی که خارج از حدود مقررات آن رشته ورزشی حادث شود سبب مسئول شناختن مرتکب می شود و بسته به اینکه عمد بوده و یا غیرعمد مرتکب مجازات خواهد شد.بنابراین عمل مرتکب می تواند مجازات دیه،حبس و یا حتی قصاص را درپی داشته باشد.

قوانین و مقررات ورزشی

در قوانین رشته های ورزشی مختلف، ورزشکاران برای تجهیزات و ابزارهایی که میتوانند مورد استفاده قراردهند باید ضوابطی را رعایت کنند که تخطی از آنها میتواند مسئولیت جدی برایشان به همراه بیاورد. برای اینکه حادثه ورزشی خارج از مقررات قانونی قلمداد گردد صرف اینکه به صورت اینکه عمد یا خطای  شدید باشد نیست بلکه اگر مرتکب عملی را مرتکب شود که عمد و خطایی درآن محرز نباشد اما وسایل بکارگیری خارج از محدوده ورزش  موردنظر بوده باشد نیز ،عمل او موجه نبوده و مسئولیت در پی خواهد داشت(مثل بکارگیری کفش یا دستکش نامناسب). بنابراین وسایل و ادواتی که ورزشکار در عملیات ورزشی و حرکات ورزشی مورد استفاده قرار می‌دهد باید منطبق با استانداردها و مقررات حاکم بر رشته ورزشی باشد. 
در حوزه ورزش های مختلف قوانین و مقرراتی وجود دارد که همه افراد دخیل در ورزش موردنظر ملزم به رعایت آن می باشند مراد از همه افراد ورزشکار ،مربی و داور می باشد.مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر حوزه ورزش عبارتند از:

  1. ورزش در قانون اساسی: براساس  بند سوم اصل سه قانون اساسی تربیت بدنی رایگان برای همه و در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش در حوزه ورزش به عنوان یکی از مسئولیت های دولت شناسایی شده است.
  2. ورزش در قانون مسئولیت مدنی:  براساس ماده یک  این قانون هرکس  عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و سلامتی دیگران لطمه وارد نماید مسئول می باشد و می باسیت جبران خسارت نماید.قانون مسئولت مدنی به صراحت در خصوص حوادث ورزشی سخنی به میان نیاورده اما با توجه به عام بودن این قانون در خصوص جبران خسارت توسط متخطی(مسئولیت قهری و خارج از قرارداد)مشمول خسارات ناشی از حوادث ورزشی نیز می شود. 
  3. ورزش در قانون مجازات اسلامی:براساس این قانون در صورتی حوادث ورزشی جرم بوده و شایسته مجازات برای مرتکب که خارج از محدوده مقررات و قوانین رشته ورزشی و همچنین موازین شرعی باشد بنابراین اگر در حدود مقررات باشد موجه می باشد زیرا  لازمه انجام عملات ورزشی وقوع برخی حوادث و صدمات می باشد.

ورزش

حقوق ورزش

حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی مسائل در حوزه ورزش از جمله مسئولیت کیفری و مدنی در حوادث بوجود آمده می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.

دادسرای ویژه جرایم ورزشی در تهران

با توجه به اینکه موضوعات ورزشی در حوزه فرهنگ قابلیت رسیدگی دارند و باشگاههای ورزشی با عنوان باشگاه فرهنگی ورزشی فعالیت می نمایند رسیدگی به جرائم مرتبط با ورزش در دادسرای فرهنگ و رسانه انجام می شود.
بنابراین با توجه به ماهیت تخصصی بودن دادسرای فرهنگ و رسانه تمامی شکایت علیه ورزشکاران به این دادسرا ارجاع می شود و توسط قضات ویژه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وکیل ویژه جرایم ورزشی

رشته های ورزشی  دارای شاخه های متنوعی می باشند به همین دلیل قوانین و مقررات مربوط به رشته های ورزشی مختلف به صورت عام نبوده و هر رشته ورزشی در کنار مققرات کلی دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد.ورزشکاران با توجه به دانش حقوقی پایین و همچنین مشغله کاری فرآوان کمتر با این قوانین و مقررات آشنا می باشند به همین دلیل بهتر است برای پیشبرد بهتر در پرونده های خود از وکلای ویژه جرائم ورزشی استفاده نمایند زیرا وکلای ویژه جرائم ورزشی علاوه بر داشتن پروانه وکالت در حوزه جرائم ورزشی و قوانین و مقررات مربوط به هر رشته ورزشی تخصص و تجربه بالایی  دارند.گروه وکلای داداپ با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه حوادث ورزشی آماده ارائه خدمات مختلف حقوقی به کاربران گرامی می باشد.
سخن پایانی 
حوادثی که در اثنای عملیات ورزشی حادث می شوند اگرخارج از قوانین و مقررات خاص آن رشته ورزشی نباشد جرم نبوده و مرتکب چنین حوادثی مجرم نمی باشد زیرا قانونگذار این حوادث را در دسته عوامل موجه جرم قرارداده است و تنها در صورتی مرتکب این حوادث را مسئول دانسته و مجازات می نماید که برخلاف قوانین و مقررات آن ورزش و همچنین موازین شرعی اقدام نماید.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha