داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات قطعی شده و روش های پیگیر ی آن

  0
 16411

امروزه مالیات یکی از درآمدهای دولت  می باشد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص دریافت می کند.مالیات ها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند .در این مقاله به مالیات مستقیم می پردازیم زیرا در این نوع مالیات می باشد که مودی امکان اعتراض نسبت به معاملات را دارد.دعاوی مالیاتی دارای انواع مختلفی می باشد، از جمله این دعاوی اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی است که این امر از سوی مودیان مالیاتی صورت می گیرد.براساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند که کلیه افرادی که مشمول قانون مالیات‌های مستقیم هستند، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا ۴ ماه بعد از اتمام سال مالی تهیه کرده و به اداره امور مالیاتی محل زندگی خود ارائه دهند. تا یک سال پس از پایان مهلت ارسال اظهار نامه‌های مالیاتی، اداره امور مالیاتی باید به آن‌ها رسیدگی کند.همچنین این اداره باید تا یکسال پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و تا سه ماه پس از اتمام این موعد، برگه تشخیص مالیات را به مودی ارائه دهد.اشخاص معترض می بایست با نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی آشنا باشندزیرا در اعتراض به برگه مالیاتی مزبور می بایست اصولی رعایت شود  و چنانچه این اصول مورد توجه قرار نگیرد  و یا اینکه اعتراض به برگه مالیاتی  در موعد مقرر شده  انجام نشود، باعث بی اثر شدن اعتراض می شود.

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیاتی چیست؟

برگ تشخیص، برگه ای می باشد که بموجب آن اداره مالیات، نتیجه محاسبات مالیاتی مودیان را طی آن اعلام می نماید. براساس قانون مودیان موظف می باشند که ظرف مدت ۴ ماه از پایان سال مالیاتی، اظهارنامه خود را تقدیم اداره مالیات نمایند. اداره مالیات نیز وظیفه دارد که ظرف یک سال بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی، آن را بررسی نموده و ظرف سه ماه پس از پایان مهلت مذکور، برگ تشخیص مالیات را صادر می نماید.
در واقع برگ تشخیص یا برگ ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی انفرادی یا برگ ارزیابی عمومی مالیاتی، نتیجه بررسی اداره مالیات من باب مالیات مودی می باشد که برای هر نوع مالیات، بطور جداگانه صادر می گردد.

انواع برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات دارای انواع مختلفی می باشد .در این مقاله به صورت مختصر انواع آن را شرح می دهیم.
انواع برگ تشخیص مالیات عبارتند از:
   1   . برگ تشخیص مالیات حقوق:
 یکی از اقسام برگ تشخیص مالیات ،مالیات حقوق می باشد در واقع  اگر کسی که مسئول  پرداخت  مالیات حقوق می باشد ، در زمان مقرر مالیات خود را پرداخت نکرده باشد  و یا کمتر از میزان مقرر  پرداخت نموده باشد، اداره مالیات مربوطه مکلف است برای پرداخت کننده، برگ تشخیص مالیات حقوق صادر نماید و براین اساس  مبلغ مالیات و جریمه آن را دریافت کند.
   2   . برگ تشخیص مالیات تکلیفی:
 برگ تشخیص مالیات تکلیفی در صورتی صادر می شود که اعتراضی واصل نگردد .براین اساس اگر پرداخت کننده  مالیات نسبت به مبلغ مالیات اعتراض داشته باشد، موظف است که ظرف سی روز کتباً اعتراض خود را به اداره مالیات مربوطه اعلام نماید. اگر او ظرف مهلت فوق الذکر به برگ تشخیص اعتراض ننماید، برگ تشخیص وی قطعی می گردد.
   3   . برگ تشخیص مالیات عملکرد:
بموجب این برگ، میزان درآمد ابرازی مودی در اظهارنامه و صورت معاملات فصلی او بررسی و در صورت مغایرت صادر می گردد.
نکته :اگر پرداخت کننده مالیات در زمان مشخص شده مالیات خود را پرداخت نماید، از ۴۰٪ بخشودگی جرائم مالیاتی بهره مند می گردد اما اگر در زمان تعیین شده مالیات  خود را پرداخت نکند، واحد وصول اجرا به طرق قانونی مختلفی، مالیات را وصول می نماید.

ویژگی های نامه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

برگ تشخیص مالیاتی استانداردهایی دارد که برای همه مؤدیان شناخته شده است. این چهار مورد جزو اساسی ترین قسمت¬های برگ تشخیص مالیات است که توجه و دقت به آن اهمیت زیادی دارد.

 1. هر برگ تشخیص دارای یک شماره برگ تشخیص است که ممیز مالیاتی با وارد کردن شماره، قادر به دسترسی به اطلاعات پرونده ای مودی است.
 2. برگ تشخیص باید حتما تاریخ داشته باشد؛ این تاریخ زمان صدور برگه را نشان می¬دهد. اهمیت تاریخ در این برگه برای مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات است.
 3. در برگ تشخیص باشد نام اداره دارایی و مشخصات آن شامل آدرس، تلفن و سایر جزیئات ثبت شده باشد.
 4. مشخصات فردی و شناسنامه ای مودی، شماره اقتصادی و نوع فعالیتش هم باید در برگ تشخیص ثبت شده باشد.

علاوه بر این، برخی دیگر از ویژگی های نامه اعتراض به برگ تشخیص مالیات به قرار ذیل می باشد:

 • ثبت اعتراض به صورت خلاصه و پرهیز از هرگونه توضیح اضافی.
 • پرهیز از به کاربردن الفاظ بی‌ادبانه و غیررسمی  در متن نامه
 • استفاده از مشاوره و خدمات مشاوران و وکلای باتجربه در این زمینه

 برگ تشخیص مالیاتی


بیشتر بخوانید: کمیسیون ماده ۱۲ چیست؟


شرایط اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

برای اینکه مودی بتواند به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض نماید باید شرایطی را رعایت کند که در ماده 238 قانون مالیات های مستیم بیان شده است براساس این ماده: اگر پرداخت کننده  مالیات نسبت به مبلغ مالیات اعتراض داشته باشد، موظف است که ظرف سی روز کتباً اعتراض خود را به اداره مالیات مربوطه اعلام نماید. اگر او ظرف مهلت فوق الذکر به برگ تشخیص اعتراض ننماید، برگ تشخیص وی قطعی می گردد.
بنابراین شرایطی را که اعتراض کنندهباید رعایت کند از قرار ذیل است:

 1. ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید.
 2. اعتراض کننده باید به صورت کتبی اعتراض خود را به اداره مالیات اعلام نماید.

چنانچه مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص نسبت به آن اعتراض نکند و مهلت اعتراض به اتمام برسد، دو حالت رخ می‌دهد:

 • برگ تشخیص به صورت واقعی ابلاغ شده باشد: برگ تشخیص قطعی می‌شود و دیگر امکان اعتراض وجود نخواهد داشت (ماده 239 ق.م.م)
 • برگ تشخیص به صورت قانونی ابلاغ شده باشد: مودی به صورت پیش فرض معترض شناخته شده و پرونده‌ مالیاتی او مستقیما به هیئت حل اختلاف بدوی ارجاع می‌شود (تبصره ماده 239 ق.م.م)

نکته : اگر برگ تشخیص به صورت قانونی به پرداخت کننده مالیات  ابلاغ شود،خواه مودی به برگه صادره اعتراض کند یا نه، پرونده وی به هیئت حل اختلاف بدوی ارجاع می‌شود.
شرط مختومه شدن پرونده (عدم ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف)، ارسال نامه تمکین به برگ تشخیص مالیات برای رئیس اداره مالیاتی مربوطه و پذیرش برگ تشخیص مالیات است.

روش های ابلاغ اوراق مالیاتی

ابلاغ اوراق مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی به ۳ روش زیر صورت می گیرد:

   1   . ابلاغ به وسیله مامور ابلاغ:

بر اساس ماده ۲۰۳ ق.م.م(قانون مالیات های مستقیم)، اوراق  مالیاتی باید به شخص مودی مالیاتی ابلاغ شوند. البته در صورتی که مودی مالیاتی یک شخص حقوقی باشد، ارائه برگ های مالیات باید به مدیر شخص حقوقی یا یکی از افرادی که دارای حق  امضای مجاز هستند صورت می گیرد.

   2   . ابلاغ به وسیله مامور پست:

طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۳ ق.م.م، سازمان امور مالیاتی می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از پست سفارشی استفاده کند.

   3   . آگهی در روزنامه کثیر الانتشار:

بر اساس ماده ۲۰۸ ق.م.م، اگر نشانی مودی مالیات در دسترس نباشد، سازمان امور مالیاتی می تواند از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل اقامت مودی، اوراق مالیاتی را به وی ابلاغ نماید.
نکته: در صورتی که مودی در دسترس نباشد، مامور ارائه برگه ها یا مامور پست موظف است برگ های مالیاتی را به یکی از بستگان مودی یا خادمان او تقدیم نماید.
نکته: اگر مودی یا بستگان و یا خادمان وی از گرفتن اوراق مالیاتی خودداری نمایند، مامور پست یا مامور ابلاغ باید مراتب را در هر دو نسخه اوراق ذکر نماید.
در این حالت مامور پست باید نسخه اول را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید و نسخه دوم را به نشانی مودی الصاق نماید.
مامور ابلاغ هم باید نسخه اول را به درب محل سکونت یا محل کار مالیات دهنده الصاق کند. این اوراق از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب خواهند شد.

نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات

نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص باید در نشانی قانونی به مودی ابلاغ گردد.درصورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد،واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیات ها(حداکثر ظرف مهلت یک هفته ،پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) ،اقدام نماید.بنابراین اگر ابلاغ واقعی صورت نگیرد و ابلاغ به صورت قانونی به عمل آید صرف نظر از اینکه اعتراضی صورت بگیرد یا نه ،پرونده به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می شود.

مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

چنانچه مودی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ارائه نماید برای همین منظور سامانه اعتراض به مالیات راه اندازی شده است،اداره مزبور مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ مراجعه مودی ،به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید:
درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مودی از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز )و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
اگر اداره امور مالیاتی دلایل ابرازی مودی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن ،جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
اگر دلایل ابرازی مودی توسط اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع نگردد،مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن،(حداکثر ظرف مدت ۵ روز ) پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
در این مرحله مودی می تواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه هیات های مربوطه ارائه نموده و رسید دریافت دارد.

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات قطعی

قانون مالیات های مستقیم در مواد 216 ، 238 و 251 این قانون  در رابطه با اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات  بیان داشته است که :در ابتدا بایستی صاحبان مشاغل اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.پس از مدت زمان مشخصی برگه تشخیص مالیات برای شخص مورد نظر صادر می‌شود که فرد از آن تاریخ به بعد به مدت 30 روز می‌تواند اعتراض خود را با داشتن مدارک و مستندات کافی ارائه دهد. در صورت اعتراض مودی به مالیات تشخیصی، چند حالت قابل تصور بوده که ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره کرده است. در برخی مواقع اعتراض ادامه دارد ولی گاهی در همان مراحل ابتدایی حل می‌شود.
براساس مواد فوق چگونگی اعتراض به میزان مالیات در نظر گرفته شده برای مودی مالیاتی، دارای مراحل ذیل می باشد:
   1   . تقدیم اعتراض توسط مودی: : بر اساس ماده 251 ق.م.م اداره مالیات و مالیات دهنده هر دو می توانند ظرف یک ماه از صدور رای هیئت حل اختلاف مالیاتی، به خاطر عدم رعایت قوانین و مقررات و یا نقص در رسیدگی به پرونده، با ارائه دلایل و شواهد لازم به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند.
برای اعتراض به مالیات تشخیصی مودی باید به سامانه ثبت اعتراض مالیاتی مراجعه نموده و شکایت خود را اعلام نماید. در این سامانه دو نوع برگه ارزیابی و ابلاغیه رای هیئت حل اختلاف مالیاتی وجود دارد. اعتراض حتما باید به صورت کتبی به سازمان امور مالیاتی ارائه گردد.
این عمل در مهلت مقرر شده (30 روز از تاریخ ابلاغ)طبق قانون باید انجام شود و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده در آن ذکر می گردد. : طبق تبصره ماده 203 و 208 ق.م.م، در صورتی که برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مالیات دهنده نیز اعتراضی به آن نداشته باشد، اداره مالیات او را در حکم معترض به پرونده مالیاتی شناسایی می کند.در این حالت و همچنین اعتراض مودی در مهلت قانونی پرونده ها برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می شوند.
   2   . برسی اعتراضات و مدارک مربوط:براساس طبق ماده 238 ق.م.م، در این مرحله اگر مستندات کافی باشند مسئول مالیاتی اعتراض را قبول و رای خود را مبنی بر پذیرش اعتراض روی برگه قید می کند.در صورتی که مدارک برای رد تشخیص کافی نباشند مسئول مالیاتی پرونده را به هیئت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهند.
   3   . مختومه شدن پرونده: بر اساس ماده 239 ق.م.م، درصورت پرداخت مبالغ برگ تشخیص از سوی مودی و یا رفع اختلاف با هیئت های مالیاتی، پرونده وی از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه خواهد شد.

اعتراض به برگ تشخیص مالیات

مهلت یا زمان ابلاغ برگ تشخیص مالیات

سازمان امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و صدور اظهارنامه، برگ تشخیص مالیات را صادر کرده و به آخرین آدرس پستی مودی ارسال کند.ضمن آن که مؤدیان می¬توانند با وارد کردن اطلاعات خود در سامانه رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی، برگ تشخیص مالیاتی را رؤیت کنند و در صورتی معترض بودن در همین سامانه اعتراض خود را ثبت نمایند.
تحویل برگ تشخیص مالیاتی صادر شده از سوی سازمان مالیاتی توسط مامور ابلاغ به مودی در اقامتگاه قانونی  او، ابلاغ برگ تشخیص نامیده می‌شود. مهلت مامور ابلاغ برای تحویل برگ تشخیص حداکثر 2 روز از تاریخ صدور است.
نکته: سازمان مالیاتی در مواد 203 تا 209 قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مربوط به نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات را عنوان نموده است؛ همچنین در موارد ابهام یا سکوت قانون، مودی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده است. (ماده 209 ق.م.م)

مدارک لازم برای اعتراض به برگ قطعی تشخیص مالیات

مدارک لازم برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات از قرار ذیل است:

 • کارت ملی شخص حقیقی و تکمیل شکایت نامه 
 • تکمیل شکایت نامه توسط نماینده شخص حقوقی که  به  همراه مهرشرکت و تصویر روزنامه رسمی می باشد.
 • تصویر وکالتنامه معتبر و فیش واریزی حق تمبر  وکیل در صورتی شخص حقیقی یا حقوقی دارای وکیل باشد به همرات کارت ملی وکیل 
 • تصویر رای اداره مالیات که مورد اعتراض می باشد.(تاریخ صدور و مهلت اعتراض را مشخص می کند)

درصورتی شرکت واخواهی منحل شده باشد باید با ارایه تصویر حکم مدیر تصفیه که بیش از دوسال از تاریخ صدور آن نگذشته باشد و واخواهی توسط ماورین مالیاتی باشد باید مهر و امضای رییس امور مالیاتی درج شده باشد.

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات

براساس  ماده 110 مالیات مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی، باید اظهارنامه مالیاتی خود را اداره امور مالیاتی محل فعالیتشان تحویل دهند.اداره مالیات نیز ظرف یک سال فرصت دارد میزان مالیاتی که مؤدیان باید پرداخت کنند را محاسبه کرده و در قالب برگ تشخیص مالیات میزان دقیق آن را به مؤدی اعلام و ابلاغ کند.پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات مؤدی سی روز زمان دارد که اعتراض کتبی خود را به اطلاع سازمان امور مالیاتی برساند.
مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی 30 روز از تاریخ ابلاغ می باشد.براساس ماده ماده 238 پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مؤدی در صورتی که به مالیات تعلق گرفته اعتراضی داشته باشد تا سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، زمان دارد که شخصاً یا توسط وکیل خود به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و همراه با ارائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی کتبی کند. اگر مودی در زمان مقرر به برگ تشخیص اعتراض نکند، برگ تشخیص مالیات تبدیل به برگ قطعی مالیات می شود.

نمونه متن اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر درآمد

امور محترم مالیاتی …………
موضوع: درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد سال ……….(موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م)
باسلام و احترام
باعنایت به برگ تشخیص عملکرد سال ………..(به شماره ………..مورخ … /…../…..)و نظر به دریافت مبانی تشخیص به استحضار می رساند مواردی در برگ تشخیص به شرح ذیل لحاظ نگردیده است که مستدعی است دستور فرمائید در صورت امکان، مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد.
1) مبلغ …………………… میلیون ریال که در بستانکار حساب سود و زیان سنواتی بوده، دو بار و بصورت مضاعف به مبلغ مشمول مالیات شرکت اضافه شده، یکبار توسط شرکت و در اظهارنامه ابراز گردیده و یکبار در جمع بستانکار حساب سود و زیان سنواتی (که توسط ممیز محترم استخراج شده) به درآمد مشمول مالیات اضافه گردیده است.
2) ممیز محترم جمع بستانکار حساب سود و زیان سنواتی را به جمع مشمول مالیات اضافه نموده ولی جمع بدهکار این حساب که هزینه های قاطع و مشخصی مانند هزینه حسابرسی هزینه بیمه پیمانکاری و سایر موارد بوده لحاظ ننموده است خاطر نشان می سازد این مبالغ در اظهارنامه اعلام گردیده که مطابق با بند ۲۷ ماده ۱۴۸ق.م.م می باشد.
3) مبلغ ……….. میلیون ریال طی ۸ ردیف با اهمیت به شرح پیوست از مجموع هزینه های سال عملکرد برگشت خورده ،که برخی از موارد آن بخصوص ردیف ۱ و۲ باتوجه به عدم انطباق با قوانین مالیاتی نیاز به بررسی مجدد دارد. (بطور مثال در خصوص ردیف ۱ ممیز محترم مبلغ ذکر شده در سند محضری (که معمولاً به جهت محاسبه حق الثبت توسط اداره دارایی به دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد)را ملاک و ماخذ هزینه استهلاک بیل مکانیکی قرار داده در حالیکه قولنامه موجود و وجوه پرداختی به فروشنده و نیز زمان در اختیار گرفتن دستگاه چیز دیگری را نشان می دهد. به هر حال این برگشت هزینه مغایر با بند یک و دو ماده ۱۴۹ ق.م.م می باشد. و یا در خصوص ردیف ۲ و برگشت هزینه های مطالبات مشکوک الوصول به استحضار می رساند این سند نه تنها برآوردی نبوده بلکه متکی به اسناد قانونی جهت لاوصول بودن آن است ودقیقا تمامی بندهای آیین نامه مربوطه در این خصوص رعایت شده، لذا برگشت این هزینه مغایر با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م می باشد.
مستدعی است با عنایت به موارد مذکور و اسناد و مدارک پیوست دستور تجدید رسیدگی صادر نمائید تا انشاء الله پرونده سال ………… این شرکت با توافق قطعی گردد.

اعتراض به برگ تشخیص مالیات

مراجع رسیدگی کننده به اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین میزان  مالیات طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به‌عهده‌ی سازمان امور مالیاتی کشور است.
برگ تشخیص مالیات  توسط اداره مالیات صادر  شده و به مؤدّی ابلاغ می شود،اگر مؤدّی نسبت به برگ تشخیص مالیاتی معترض باشد، می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله‌ی وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدّی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ایراد شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را ردّ و مراتب را ظهر برگ تشیخص درج و امضا نماید و هر گاه اسناد و مدارک ابرازی مؤدّی را برای ردّ برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیات های مستقیم مرجع دیگری پیش¬بینی شده باشد،هیأت حل اختلاف مالیاتی است، که ذیلاً معرفی می‌شود.
ترکیب هیأت حل اختلاف مالیاتی:
هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل خواهد شد:

 1. یک نفر نماینده ی سازمان امور مالیاتی کشور.
 2. یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
 3. یک نفر نماینده از اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدّی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدّی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد.

وظیفه هیئت حل اختلاف تجدید نظر در مورد اعتراض به مالیات

هیئت حل اختلاف تجدیدنظر دارای وظایف ذیل می باشد:

 1. رسیدگی تجدیدنظر از آرای هیات های بدوی :مرجع صالح رسیدگی به آرای قابل تجدیدنظر هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی ،هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می باشد.
 2. رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ۵ ماده ۲۴۷:سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.
 3. رسیدگی تجدیدنظر از آراء مربوط به اختلافات ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده:براساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۲۱۶ این قانون نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است.رایی که هیات حل اختلاف در این خصوص صادر می کند قابل اعتراض بوده و مرجع رسیدگی به آن هیات تجدیدنظر می باشد

بیشتر بخوانید: ماده 477 چیست؟


مشاوره حقوقی داداپ در اعتراض به برگ تشخیص مالیات

داداپ پلت فرمی می باشد که با استفاده از بستر اینترنت و نرم افزارهای موبایلی اقدام به معرفی وکلای دادگستری، تخصص و توانمندی های ایشان به متقاضیان خدمات حقوقی ارائه می نماید.در صورتی که در خصوص برگ تشخیص مالیات و یا اعتراض به آن دارای مشکل می باشید از خدمات مشاوره حضوری و غیرحضوری وکلای متخصص داداپ استفاده نمایید تا علاوه بر صرف هزینه کمتر، در زمان خود صرفه جویی کرده و همچنین به  نتیجه مطلوب خود دست یابید.

سخن پایانی
مالیات به عنوان یکی از منابع درآمد دولت می باشد و مبلغ و نحوه پرداخت آن توسط اداره مالیات مشخص می شود،در صورتی که پرداخت کننده مالیات مستقیم نسبت به برگ تشخیص مالیاتی معترض باشد می بایست ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض کند.در صورتی که نسبت به برگ تشخیص مالیاتی معترض می باشید برای موفقیت بیشتر و صرف زمان کمتر  از مشاوره و سایر خدمات وکلای داداپ که دارای تخصص و تجربه لازم در این زمینه می باشند استفاده نمایید.
 

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha