داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

قتل

دیه انواع قتل و قوانین آن
دیه انواع قتل و قوانین آن

محاسبه دیه قتل عمد و غیر عمد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، مهلت پرداخت دیه را در این مقاله از س ...

فرزندکشی یا قتل فرزند توسط پدر یا مادر چه حکمی دارد؟
فرزندکشی یا قتل فرزند توسط پدر یا مادر چه حکمی دارد؟

مجازات کشته شدن فرزند به دست پدر و مادر در قانون اسلامی چیست؟ و نحوه رسیدگی به شکایت قتل فرزند در دا ...

مجازات قتل شبه عمد چیست؟
مجازات قتل شبه عمد چیست؟

قتل شبه عمد به چه معناست و مجازات این جرم در قانون اسلامی چیست؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ...

مجازات قتل عمد و غیر عمد چیست؟
مجازات قتل عمد و غیر عمد چیست؟

جرم قتل چیست؟ انواع قتل عمد و غیر عمد کدامند و مجازات آن در قانون اسلامی چیست؟ آشنایی با تمامی این م ...

قتل