داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

طلاق

عدم تمکین چیست و ضمانت اجرای آن چیست؟
عدم تمکین چیست و ضمانت اجرای آن چیست؟

تمکین به معنای الزام می باشد در صورتی که زن و شوهر از ایفای وطایفی که در مقابل همدیگر دارند شانه خال ...

طلاق غیابی چیست و چه شرایطی دارد؟
طلاق غیابی چیست و چه شرایطی دارد؟

طلاق غیابی چیست؟ مدت عده در آن چقدر است؟ شرایط طلاق غیابی از طرف زن و مرد چگونه است پاسخ به تمامی سو ...

طلاق از طرف زن (زوجه) و شرایط گرفتن مهریه
طلاق از طرف زن (زوجه) و شرایط گرفتن مهریه

درخواست طلاق از طرف زن (زوجه) چه شرایطی دارد؟ مدارک، مدت زمان لازم و شرایط گرفتن مهریه در طلاق از طر ...

طلاق توافقی چه شرایط و قوانینی دارد؟
طلاق توافقی چه شرایط و قوانینی دارد؟

طلاق توافقی چیست؟ مراحل انجام طلاق توافقی، مدارک مورد نیاز و مدت زمان لازم برای گرفتن رای دادگاه را ...