داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

طلاق از طرف زن (زوجه) و شرایط گرفتن مهریه

  0
 4343

طلاق انواع گوناگونی دارد که یکی از موارد آن درخواست طلاق از سوی زن یا زوجه می باشد. درخواست چنین طلاقی در ابتدای امر ساده به نظر می رسد اما برای دریافت صدور حکم از طرف دادگاه نیاز به دلایل محکمه پسند و موجه می باشد. در صورتی که زن یا زوجه نتواند طبق مواد قانون مدنی عسر و حرج خود و یا سایر شروط مقرر در قانون را اثبات نماید می بایست به کراهت خود نسبت به زوج استناد نماید و طبق روال طلاق خلع و مبارات درخواست خود را پیگیری نماید.

طلاق از طرف زن

درخواست طلاق از طرف زن یا زوجه چگونه است؟

برای چنین درخواستی می بایست زن دادخواست طلاق خود را در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت نماید. پس از ثبت درخواست و دریافت مدارک لازم در این زمینه زوجین جهت مشاوره و داوری هدایت می شوند. در صورت عدم موفقیت سازش دهنده و مشاور جهت از سر گیری روابط زناشویی نظر مشاور و داور به دادگاه خانواده ارجاع داده می شود و ریاست دادگاه در این زمینه حکم خود را صادر می نماید. لازم به ذکر است برخلاف طلاق از سوی زوج یا مرد گواهی عدم امکان سازش صادر نمی شود بلکه دادگاه براساس ادله و مستندات حکم طلاق را جاری می نماید که گاها حکم مورد نظر مبتنی بر اجبار زوج به طلاق زن می باشد. پس از صدور حکم طلاق زن می بایست حکم مورد نظر را به دفاتر اسناد رسمی برده و طلاق خود را ثبت نماید. نکته ای که زوج یا زن نباید از آن غافل باشد این است که مطالبه درخواست های گوناگون در درخواست خود هیچ گونه مشکلی ایجاد نکرده و زن می تواند ضمن دادخواست طلاق استرداد جهیزیه خود را نیز مطالبه نماید.

شرایط طلاق از طرف زوجه

همانگونه که می دانید بر طبق موازین شرعی و قانونی طلاق حق مرد می باشد و زن در این زمینه نمی تواند اعمال حقی بنماید مگر به موجب:

 1. وکالتی که ضمن عقدنامه محضری به زن داده شده است که زن وکیل در طلاق باشد.
 2. در صورتی که زن نسبت به مرد کراهت شدید داشته باشد و ادامه روابط زناشویی باعث سختی و عسر و حرج زن شود.
 3. براساس شروطی که در قانون مدنی تعیین شده است که زن در این صورت می تواند در دادگاه مطالبه طلاق نماید.

مشاوره حقوقی آنلاین در داداپ: بهترین راه برای کسب نظر از وکلای متخصص


راه های درخواست از طرف زن

همانگونه در بالا شرح داده شد برای اینکه زن بتواند درخواست طلاق بدهد می بایست ثابت نماید که مرد شروط دوازده گانه مندرج در سند ازدواج را امضاء کرده و اکنون یکی از آن شرایط محقق شده است. از طرف دیگر زوجه می تواند به عسر و حرج خود استناد نماید بدین معنی که ثابت نماید که هیچ علاقه ای به مرد نداشته و نسبت به انزجار دارد و ادامه زندگی برایش غیر قابل تحمل می باشد. البته در این صورتی زنی می بایست در ازای درخواست طلاق مقداری از مهر خود را بخشش نماید. در خصوص وکالت در طلاق رویه های گوناگونی وجود دارد و برخی از قضات آن را خلاف موازین شرعی دانسته و به آن عمل نمی نمایند.

راه های درخواست از طرف زن

مدارک لازم برای طلاق از طرف زن:

 • اصل سند یا قباله ازدواج یا رونوشت آن.
 • اصل شناسنامه.
 • اصل کارت ملی یا کپی آن.

مدت زمان طلاق از طرف زوجه

با توجه به اینکه چنین طلاقی از طرف زن مطرح می شود و مرد می تواند نسبت به آن اعتراض نماید روند چنین طلاق هایی طولانی تر از سایر انواع آن می باشد. چرا که بعد از صدور حکم ابتدایی از سوی دادگاه بدوی زوج می تواند تا بیست روز نسبت به آن در دادگاه تجدید نظر استان تجدید نظرخواهی نماید و اگر حکم طلاق به صورت غیابی صادر شده باشد مدت واخواهی نیز به افزوده می گردد. جالب است بدانید که حتی در صورت حکم از دادگاه تجدید نظر امکان فرجام خواهی از دیوان عالی کشور وجود دارد که مهلت آن بیست روز می باشد. در خوشبینانه ترین حالت معمولا چنین طلاق هایی در طول مدت یکسال جاری می گردد اما اگر بخواهد پروسه کوتاه تری را جهت انجام طلاق خود طی نماید بهتر است که طلاق خود را انتخاب نماید. پس از اینکه حکم طلاق جاری شد مدت اعتبار آن تا شش ماه می باشد و زن می بایست در دفاتر اسناد آن را به ثبت برساند. در صورت مراجعه زن به دفاتر اسناد سر دفتر به زوجین اعلام می نماید ظرف مدت یک هفته برای ثبت اقدام نماید و اگر مرد در طول این مدت حاضر نشود بدون حضور مرد طلاق جاری می شود. اما اگر زن که خواهان طلاق می باشد جهت ثبت حاضر نگردد درخواست او پس از مدت تعیین شده رد خواهد شد.


هزینه به اجرا گذاشتن مهریه چقدر است؟


شرایط طلاق از طرف زوجه در قانون مدنی

 • در صورت خود داری مرد از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و همچنین، در صورت ناتوانی مرد از دادن نفقه طبق ماده 1129 قانون مدنی.
 • طبق ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که دوام رابطه زناشویی موجب عسر و حرج زن شود. عسر و حرج به معنای سختی می باشد. سختی می بایست به حدی برسد که ادامه زندگی زناشویی برای زن غیر ممکن شود. در خصوص اثبات عسر و حرج زن با توجه به شرایط خانوادگی و موقعیت او رویه های مختلفی در دادگاه خانواده اعمال می شود. موارد ذیل از جمله مصادیق عسر و حرج می باشد:
 1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.
 2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد  مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک به ترک اعتیاد لازم بوده است.
 3. محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر.
 4. ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
 5. ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

شرایط طلاق از طرف زوجه در قانون مدنی

 نکته: موارد مطرح شده به صورت حصری نبوده و در صورت اثبات عسر و حرج توسط دادگاه طبق شرایط دیگر طلاق جاری می گردد.

 • در ماده 1146 قانون مدنی به بحث طلاق خلع اشاره شده است در صورتی که به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
 •  ماده 1023 قانون مدنی و اثبات حکم موت فرضی.
 • ماده 1029 قانون مدنی در صورتی که مرد 4 سال تمام غایب و یا مفقود الاثر باشد زن او می تواند درخواست طلاق نماید. 
 • ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات حکم در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

شرایط وجود اجازه عدم تمکین زن از لحاظ قانونی


مهریه در طلاق از طرف زن

در صورتی که زن درخواست طلاق نماید و بتواند کراهت خود را طبق عسر و حرج اثبات نماید می تواند با بخشش قسمتی از مهریه طلاق خود را بگیرد. اما در صورتی که وکیل طلاق باشد می تواند به جای شوهر در این زمینه در خصوص میزان مهریه توافق نماید. همپنین، اگر زن باکره باشد و در دوران عقد درخواست طلاق نماید نصف مهریه به او تعلق خواهد گرفت و اگر بخواهد از حق حبس خود استفاده کند می تواند کل مهریه را دریافت نماید. در قسمت بالا بیان شد که اگر طلاق براساس موارد دوازده گانه مطروحه در سند ازدواج و یا براساس ماده 1130 ، 1029 و 1119 قانون مدنی باشد در این صورت تعیین مهریه با دادگاه می باشد.

نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زوجه

در صورتی که به واسطه درخواست زن طلاق جاری شود اگر باکره باشد نفقه به او تعلق نخواهد گرفت ولی اگر باکره نباشد مستحق نفقه خواهد بود. اما در طلاق خلع طرفین می توانند در این زمینه توافق دیگری را اعمال کنند. حداقل نفقه هفتصد هزار تومان می باشد. طبق قانون زن در دوران زوجیت مستحق دریافت اجرت المثل می باشد چنانچه کارهایی را که شرعا بر عهده او نبوده براساس دستور مرد و با قصد دریافت اجرت و غیر رایگان انجام داده باشد زن نمی تواند برای تمکین خود از مرد اجرت المثل دریافت کند. اجرت المثل درصورتی به زن تعلق می گیرد که زوجین قصد طلاق داشته باشند. اجرت المثل بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و بر حسب وضعیت مالی مرد تعیین می شود.

شرایط طلاق از سوی زن در دوره بارداری

برخلاف تصور عمومی زن باردار هم طلاق داده می شود و عدم رعایت صیغه طلاق مربوط به حیض و نفاس می باشد. از جمله مواردی که در قانون به طلاق زن باردار اشاره شده است در سه نوع از طلاق می باشد که دو مورد آن مربوط به طلاق از ناحیه زوجه می باشد:

 • طلاق خلع 
 • طلاق براساس عسر و حرج 

مرد باید در دوران عده زن باردار نفقه او را تأمین نماید عده مورد نظر تا زمان وضع حمل می باشد. البته مرد تا هفت سالگی که کودک تحت حضانت اوست نیز می بایست نفقه را پرداخت نماید. عده به معنای مدت زمانی است که زن می بایست تا زمان اتمام آن صبر کند و پس از آن ازدواج مجدد نماید.

راهنمای انتخاب بهترین وکیل در اپلیکیشن داداپ

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha