خانواده

طلاق غیابی چیست و چه شرایطی دارد؟
طلاق غیابی چیست و چه شرایطی دارد؟

طلاق غیابی چیست؟ مدت عده در آن چقدر است؟ شرایط طلاق غیابی از طرف زن و مرد چگونه است پاسخ به تمامی سو ...

نفقه فرزند چیست؟
نفقه فرزند چیست؟

نفقه فرزند چیست و پرداخت آن به عهده چه کسی است؟ آشنایی کامل با انواع نفقه و روش مطالبه نفقه فرزندان ...

نفقه زن و مواردی که شامل آن می شود
نفقه زن و مواردی که شامل آن می شود

نفقه چیست؟ نفقه زن شامل چه مواردی می شود؟ توضیحات کامل راجع به انواع نفقه و شرایط تعلق گرفتن نفقه به ...

طلاق از طرف زن (زوجه) و شرایط گرفتن مهریه
طلاق از طرف زن (زوجه) و شرایط گرفتن مهریه

درخواست طلاق از طرف زن (زوجه) چه شرایطی دارد؟ مدارک، مدت زمان لازم و شرایط گرفتن مهریه در طلاق از طر ...

طلاق توافقی چه شرایط و قوانینی دارد؟
طلاق توافقی چه شرایط و قوانینی دارد؟

طلاق توافقی چیست؟ مراحل انجام طلاق توافقی، مدارک مورد نیاز و مدت زمان لازم برای گرفتن رای دادگاه را ...

خانواده