داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

قواعد طلاق ایرانیان مقیم خارج

  0
 2079

مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج

در خصوص مراحل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور سه فرض قابل تصور می باشد که در ادامه هریک را شرح می دهیم:

  1. زوجین هردو مقیم خارج از کشور باشند و قصد طلاق توافقی داشته باشند:در صورتی که زن و مرد هر دو مقیم خارج از ایران باشند و بخواهند از یکدیگر جدا شوند بهترین کار این است که به سفارت،کنسولگری یا دفتر حافظ منافع ایران در کشور محل سکونت خود مراجعه کنند و درخواست خود را از طریق دادگاه پیگیری نمایند. البته لازم به ذکر است که افراد می توانند این امور را بدون حضور خود و توسط وکلای مجرب انجام دهند و وکیل آنها امور دادگاه و ثبت طلاق در دفترخانه را پیگیری نماید.
  2. زوجه مقیم خارج باشد و زوج مقیم ایران یا خارج از کشور با طلاق موافق نباشد:در این حالت زوجه می تواند شخصا یا توسط وکلای مجرب از دادگاه تقاضای طلاق نماید مواردی که زوجه می تواند طبق آن از زوج جدا شود همان مواردی یست که شامل افراد مقیم ایران می باشد.در صورتی که زوجه از طریق دادگاه خارجی طلاق خود را پیگیری کند رای دادگاه خارجی در صورتی مورد قبول است که موافق قوانین ایران باشد.
  3. زوج مقیم خارج از کشور باشد و زوجه مقیم ایران یا خارج از کشور باشد ولی با طلاق موافق نباشد:با توجه به اینکه براساس قوانین ایران طلاق حق مرد می باشد بنابراین مرد می تواند دادخواست طلاق خود را شخصا یا توسط وکلا در دادگاه پیگیری نماید.

مراحل طلاق برای لیرانی های مقیم خارج


مقررات طلاق برای ایرانیان خارج از کشور

با توجه به گستردگی روابط کشورها افراد به کشورهای مختلف مهاجرت کرده و بعضا با افراد تابع آنجا زندگی مشترک خود را شکل می دهند و ممکن است که زوجین هردو تابع کشور ایران بوده و به کشور دیگری مهاجرت کرده و در آنجا اقامت نمایند مسئله وقتی اهمیت وافری پیدا می کند که این افراد بخواهند از یکدیگر جدا شده و زندگی مشترک خود را پایان دهند در این صورت می بایست براساس قوانین دولت متبوع خود عمل نمایند. در صورتی که زوجین که  هردو ایرانی بوده و مقیم خارج باشند بخواهند از یکدیگر جداشوند در این خصوص قانون دادگاه شهرستان تهران را صالح به رسیدگی می داند.مگر اینکه زوجین با توافق همدیگر دادگاه دیگری را انتخاب کنند که در این صورت صلاحیت آن دادگاه می بایست مورد قبول دادگاه های داخلی قرار بگیرد.این موضوع در ماده 15 قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار گرفته است و بیان داشته است که زوجین می توانند با توافق یگدیگر دعوای طلاق را در دادگاه محل سکونت خود مطرح نمایند و رای دادگاه خارجی وقتی معتبر است که مورد قبول دادگاه های داخلی باشد.اما در صورتی که یکی از طرفین مقیم ایران باشد و طرف دیگر مقیم خارج از کشور باشد مسئله متفاوت است در این صورت براساس ماده 14 قانون حمایت خانواده دادگاه محل اقامت طرفی که مقیم ایرا می باشد صالح می باشد.حالت دیگری که می توان متصور کرد این است که زوجین مقیم خارج از کشور هستند ولی به صورت موقت در ایران ساکن باشند در این خالت دادگاه محل سکونت که همان ایران است صالح می باشد.


مشاوره با بهترین وکیل خانواده در موسسه حقوقی داداپطلاق توافقی برای ایرانیان خارج از کشور

طلاق توافقی یکی از طرق طلاق می باشد که بیشترین آمار مربوط به طلاق را به خود اختصاص می دهد در این نوع طلاق طرفین به این نتیجه می رسند که ادامه زندگی مشترک به صلاح آنها نیست فلذا تصمیم می گیرند در کمترین زمان از یکدیگر جدا شوند البته لازم به ذکر است که طرفین می توانند برای جدایی از یکدیگر امتیازاتی را با توافق هم به دست بیاورند.همانگونه که بیان شد در صورتی که زن و مرد هر دو مقیم خارج از ایران باشند و بخواهند از یکدیگر جدا شوند بهترین کار این است که به سفارت،کنسولگری یا دفتر حافظ منافع ایران در کشور محل سکونت خود مراجعه کنند و درخواست خود را از طریق دادگاه پیگیری نمایند. البته لازم به ذکر است که افراد می توانند این امور را بدون حضور خود و توسط وکلای مجرب انجام دهند و وکیل آنها امور دادگاه و ثبت طلاق در دفترخانه را پیگیری نماید.


طلاق غیابی خارج از کشور

همانطور که می دانیم ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود می باشند،در صورتی که ایرانیان مقیم خارج از کشور بخواهند به صورت غیابی از هم جدا شوند می بایست از قوانین و مقررات کشور ایران تابعیت کنند و طلاق خود را طریق دادگاه ایرانی یا خارجی مورد پیگیری قرار دهند.اما باید دانست که رای  دادگاه خارجی در صورتی معتبر است که منظبق با قوانین داخلی باشد.بنابراین زن و مرد هردو می تواند به شخصه یا به صورت وکالتی اقدام به طلاق غیابی نمایند.در رابطه با مهریه نیز در اینگونه طلاقی زن تابع قوانین مهریه کشور ایران می باشد و دادخواست مهریه و طلاق را می بایست از طریق دادگاه های ایران پیگیر شود.


ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور

ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسول گری های ایران و به درخواست کتبی زوجین یا زوجه همراه با گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صالح که به پیشنهاد وزیر خارجه و تایید رییس قوه قضاییه صورت گرفته است انجام می شود.در خصوص ثبت طلاق رجعی باید متذکر شد که ثبت در صورتی امکان دارد که عده پایان یافته باشد.
طلاق به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حقوق خانواده برای ایرانیان مقیم خارج از کشور هم خالی از دغدغه نیست زیرا با توجه به اینکه اکثر قوانین تابع کشور محل سکونت می باشد همین امر باعث سردرگمی آنها شده که می بایست تابع قوانین کدام کشور باشند.براساس قانون مدنی افراد از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که چون طلاق نیز در دایره احوال شخصیه می باشد ایرانیان مقیم خارج از کشور از این نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند.


بیشتر بخوانید: مزایای حق طلاق برای زن


اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha