داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

تصرف ملک توسط بانک و مزایده و مصادره آن

  0
 1521

تصرف ملک توسط بانک و مزایده و مصادره آن

تصرف ملک توسط بانک و مزایده و مصادره آن

در صورتی که افراد سند ملک خود را به عنوان وثیقه جهت دریافت وام نزد بانک به امانت گذارند اگر اقساط خود را در سررسید معین به بانک پرداخت نکنند یا اینکه ملک خود را بدون فک رهن از بانک به دیگری واگذار کنند بانک این اختیار را دارد که ملک مورد نظر را مصادره نمونده و در صورت عدم پرداخت طلب خود،از محل ملک و از طریق مزایده طلب خود را وصول کند.در واقع مصادره به معنای ضبط کردن ملک می باشد و مزایده به معنای پیش فروش می باشد،در مزایده ملک با قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس به فروش گذاشته می شود و کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کند مالک ملک می شود.
تصرف ملک توسط بانک در چه صورت اتفاق خواهد افتاد؟
تصرف ملک اشخاص توسط بانک در صورتی اتفاق خواهد افتاد که ملک خود را بدون فک رهن به دیگری واگذار کرده باشند یا اقساط وام خود را پرداخت نکرده باشند در این صورت بانک نسبت به مصادره و ضبط ملک اقدامات قانونی را از طریق واحد حقوقی به عمل خواهد آورد در ادامه به شرح این دو مطب خواهیم پرداخت.
  1 . فروش ملک رهنی بدون فک رهن 
در صورتی که صاحب ملک که ملک او به عنوان وثیقه در رهن بانک است بدون آزادسازی سند،ملک خود را به دیگری منتقل کند،بانک می تواند براساس قانون نسبت به مصادره ملک مورد نظر جهت وصول طلب خود اقدام نماید. در این حالت بانک پس از مصادره می تواند از طریق مزایده طلب خود را وصول کند.
  2 . عدم پرداخت به موقع اقساط وام
در صورتی که صاحب ملکی از باب دریافت وام، سند ملک خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک بگذارد ولی به تعهد خود در خصوص پرداخت اقساط بانک عمل نکند بانک این اختیار را دارد که ملک مورد نظر را مصادره نموده تا از این طریق بتواند طلب خود را وصول نماید.

مصادره ملک توسط بانک چه مراحلی دارد؟

در صورتی که مالک ملک نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نکند یا اینکه ملک خود را بدون فک رهن به دیگری واگذار کند بانک پس از تذکر کتبی و اخطار به مالک نسبت به مصاده ملک مورد نظر اقدام می کند .جهت مصادره ملک بانک براساس قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی،پرونده ملک موردنظر را به واحد حقوقی ارجاع می دهد، پس از اعلام نظر واحد حقوقی به دبیرخانه بانک ،مزایده ملک که همان تعیین قیمت پایه توسط کارشناس و فروش ملک به بالاترین قیمت پیشنهادی اجرا می شود.جهت مزایده بانک می بایست بعد از اعلام نظر کارشناس تا 2 ماه نسبت به مزایده اقدام کند و تا 20 روز قبل از برگزاری مزایده جهت دعوت عمومی نسخه از مزایده را منتشر کند.
نکته: اگر ملک مورد مزایده دارای ارزش بیشتری از طلب باشد مابقی مبلغ به صاحب ملک عودت می شود ولی اگر ارزش آن کمتر از طلب باشد، مالک باید مابقی مبلغ را نیز بپردازد.
نکته: ممکن است بانک از طریق مزایده مالک ملک مزایده ای شود و سند آن را به نام خود ثبت کند.


از بخش خدمات مشاوره حقوقی داداپ میتوانید در خصوص دعاوی ملکی از یک وکیل ملکی مشاوره و کمک بگیرید. 


چگونه می توان از مصادره ملک توسط بانک جلوگیری کرد؟

اگر ملکی دارید که در رهن بانک است و اقساط وام خود را در سررسید پرداخت نکرده اید یا اینکه قصد دارید ملک را به دیگری منتقل کنید برای اینکه درگیر مصادره ملک از طریق بانک نشوید یا وثیقه بانک را تغییر داده یعنی ملک دیگری را در رهن بانک بگذارید یا اینکه بدهی خود را بپردازید و فک رهن کنید. در ادامه هریک از این موارد را شرح می دهیم.

1 . قراردادن وثیقه جدید به جای وثیقه قبلی

بانک موظف است طبق قانون با دستورالعمل‌های مشخص، شرایط تعویض وثیقه را فراهم نماید. در این صورت بانک وثیقه جدید را جایگزین وثیقه قبلی می کند. درست است که فرد موظف است که اقساط خود را پرداخت کند ولی با این کار این امکان برای او فراهم است که ملک قبلی را به فروش برساند.

2 . فک رهن ملک

امکان فروش ملک رهنی وجود ندارد مگر بعد از اینکه از آن فک رهن شود،. یعنی سند از رهن بانک خارج شود. فک رهن به سه روش  ممکن است:

  1. تسویه بدهی از طرف مالک ملک

  2. گذشت وام‌دهنده (بانک) از طلب خود 
  3. بهم خوردن عقد رهن

سخن پایانی
در صورتی که ملک افراد به عنوان وثیقه در رهن بانک باشد بانک این اختیار را دارد که اگر راهن به تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط یا انتقال ملک به دیگری بدون فک رهن عمل نکند ملک را مصادره کند در واقع مصادره به معنای ضبط کردن ملک می باشد. برای اینکه بانک بتواند پس از مصادره حق خود  از محل ملک موردنظررا دریافت کند می بایست از طریق مزایده که همان به فروش گذاشتن ملک  از طریق دعوت عمومی می باشد اقدام نماید.اگر مالک می خواهد ملک خود را به دیگری منتقل کند و در عین حال  از مصادره ملک خود جلوگیری کند می بایست یا فک رهن کند و یا اینکه وثیقه جدیدی را جایگزین کند. در واقع می بایست یا بدهی خود را پرداخت کند و یا اینکه ملک جدیدی را به رهن بگذارد.


 


بیشتر بخوانید: انواع کافه خیارات


اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha