داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

اجرا گذاشتن سفته و برات

  0
 18171

واخواست سفته چیست؟

واخواست سفته به معنی مطالبه رسمی وجه سفته ای که در تاریخ سررسید پرداخت نشده است  می باشد که از این طریق صادرکننده و سایر متضامنین آگاه می شوند که دارنده جهت وصول طلب خود اقدامات قانونی را انجام داده است.برای اینکه سفته ای را واخواست نمایید می بایست تا 10 روز پس از سررسید تاریخ سفته و یا 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه در خصوص سفته عندالمطالبه به دادگستری مراجعه کرده و برگه های چاپی مخصوص واخواست سفته را تکمیل نمایید تا از این طریق واخواست شما وارد دایره واخواست دادگستری شود.
لازم به ذکر است که اگر در موعد مقرر نسبت به واخواست سفته اقدام نکنید از مزایای سفته تجاری محروم شده و سفته شما تنها یک سند عادی می باشد.از مزایای سند تجاری توقیف اموال صادرکننده و همچنین اقامه دعوا علیه تمام متضامنین می باشد.

واخواست سفته

مزایای سفته چیست؟

استفاده از سفته دارای مزایایی می باشد که در ادامه به چند مورد می پردازیم:

  1. سهولت دسترسی به این سند تجاری بدون داشتن حساب و همچنین پرداخت مبلغ پایین برای تهیه
  2. استفاده از تامین خواسته  و توقیف اموال صادرکننده بدون پرداخت هزینه در صورت عدم پرداخت وجه سفته جهت جلوگیری از تضییع حق
  3. مراجعه به مرجع قضایی و اجرای ثبت جهت وصول مبلغ مندرج در سفته
  4. مطالبه وجه مندرج در سفته پس از گذشت موعد سفته  حتی بدون واخواست

مطالبه سفته بدون واخواست

مطالبه وجه سفته بدون واخواست سبب زایل شدن حق دارنده به طور کلی نمی شود بلکه در صورت عدم واخواست در ظرف مدت 10 روز دارنده حق اقامه دعوا علیه سایرین (ضامن ها،ظهرنویس ها) را ندارد و در صورتی که بخواهد دادخواست تامین خواسته بدهد می بایست از باب خسارات احتمالی مبلغی را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.
بنابراین چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نكند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درمي آید.*

نحوه به اجرا گذاشتن سفته ضمانت

نحوه به اجرا گذاشتن سفته ضمانت یا مطالبه وجه سفته حسن انجام کار

استفاده از سفته حسن انجام کار در بخش خصوصی متداول شده است و نمی توان به قطعیت گفت که اخذ سفته در این خصوص قانونی می باشد یا خیر.برای اینکه کارفرما بتواند از سفته حسن انجام کار استفاده کند می بایست اثبات کند که کارگر او به وطایف خود عمل نکرده و از بابت به او خسارتی وارد شده است.برای مطالبه وجه سفته کارفرما می تواند ابتدا خسارت خود را برآورد کرده و به دادخواست ضمیمه کند و یا اینکه ابتدا دادخواست مطالبه وجه بدهد و بعد از آن تقاضای اظهارنظر کارشناسی برای برآورد خسارت وارد شده را بدهد.

نحوه مطالبه سفته سفید امضاء 

منظور از سفته سفید امضا، این است که در سفته نام و امضا صادرکننده وجود دارد،ولی ارکان دیگرسفته مثل تاریخ سررسید، وجه و نام گیرنده خالی می‌ماند و در‌واقع تکمیل آن به گیرنده سپرده می شود.گیرنده نیز با سلیقه خودمی تواند سفته راتکمیل کندو برای وصول آن اقدام کند. ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده ‌است یا به هر طریق به‌دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد .سفته سفیدامضا بسیار خطرناک است و نبایداین نوع سفته مورد استفاده قرار گیرد.سفته سفید امضا با سفته معمولی که شرایط آن رعایت شده باشد تفاوتی ندارد و در قانون هم تفاوتی در این موردذکر نشده زیرا دارای امضا می باشد و اعتبار دارد.در واقع قانونگذار بر این احتمال است که صادر کننده به گیرنده وکالت داده است تا از جانب او سفته راتکمیل کند و در حقوق ایران سفید امضا اعتبار دارد.سفته سفید امضا برای اینکه وصول شود باید تکمیل گردد ،مشخصات صادر کننده و گیرنده و تاریخ سر رسید باید درج شود و برای رسیدگی بایداز طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اظهار نامه ای به صادر کننده ارسال شود.اگر در موعد مقرر پرداخت نشد باید ظرف ده روز از سررسید اقدام به واخواست کرد.اما در صورتی که فردی از سفته سفید امضاء سوء استفاده کند مجازات خواهد شد.


بیشتر بخوانید: آموزش تصویری نوشتن سفته


نحوه به اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ یا تاریخ گذشته

در صورتی که سفته ای را در اختیار دارید که دارای سررسید و تاریخ نمی باشد به این معناست که یا عندالمطالبه بوده و یا به وعده از مشاهده می باشد.سفته عندالمطالبه را دارنده هرزمان که بخواهد می تواند مطالبه کند و نیاز به گذشت زمان برای وصول آن نمی باشد.اگر دارنده از صادرکننده  از طریق ارسال اظهارنامه مبلغ  سفته را درخواست کند و صادرکننده از پرداخت خودداری نماید ،دارنده سفته عندالمطالبه می تواند سفته را واخواست نموده و از طریق مراجع قضایی برای دریافت مبلغ خود اقدام نماید.
اما اگر سفته ای دارید که تاریخ دار می باشد اما از تاریخ مندرج در آن گذشته است در صورتی که کمتر از 10 روز از تاریخ آن گزشته است نسبت به واخواست اقدام نمایید در صورت گذشت بیش از 10 روز از زمان سررسید نیز نگران نباشید شما همچنان می توانید مبلغ مندرج در آن را از طربق مراجع قضایی خواستار باشید تنها تفاوت آن این است که سفته در اینجا یک سند عادی بوده و برای تامین خواسته می بایست مبلغی را به امانت بگذارید.

اجرا گذاشتن سفته

مدارک لازم برای به اجرا گذاشتن سفته

برای اینکه شخص بتواند طلب خود را از محل سفته وصول کند، می بایست علاوه برارائه دادخواست به دادگاه برگه سفته را نیز به عنوان مدرک محکمه پسند به دادخواست خود ضمیمه کند.لازم به ذکر است که اگر می خواهید از مزایای سفته به عنوان سند تجاری استفاده کنید در زمان مقرر نسبت به واخواست اقدام نمایید وگرنه سفته از حالت سند تجاری خارج شده و در حکم یه سند عادی می باشد و از مزایای قانونی محروم می شوید. 

نحوه اجرا گذاشتن سفته

باتوجه به اینکه سفته یک سند تجاری می باشد برای وصول آن می توان علاوه بر مراجع قضایی از طریق اجرای ثبت نیز اقدام نمود.اگر مبلغ مندرج در سفته کمتر از 20 میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد و مبلغ بالغ بر 20 میلیون تومان دادگاه حقوقی صالح می باشد.برای اینکه دارنده بتواند از طریق مراجع قضایی برای به اجراگذاشتن سفته اقدام کند می بایست نسبت به تنظیم دادخواست اقدام نماید.در صورتی که دارنده محق شناخته شود و صادرکننده همچنان مبلغ را پرداخت ننماید و اعسار او نیز ثابت نشود بازداشت می شود.
نکته: اگر دارنده بخواهد از طریق اجرای ثبت اقدام کند می تواند جهت وصول طلب خود توقیف اموال صادرکننده را درخواست کند.

هزینه به اجرا گذاشتن سفته چقدر است؟

هزینه به اجرا گذاشتن سفته بسته به مبلغ مندرج در سفته دارد و مبلغ واحدی در این خصوص وجود ندارد.مبالغی که باید برای به اجراگذاشتن سفته بپردازید علاوه بر هزینه ثبت دادخواست که 3 درصد می باشد،2درصد مبلغ مندرج در سفته به عنوان هزینه واخواست می باشد.
نکته: اگر سفته را در موعد مقرر واخواست ننموده باشید و تقاضای تامین خواسته بابت جلوگیری از ضایع شدن حق خود را بنمایید نیز می باست مبلغی را در صندوق دادگستری به امانت بگذارید.

مدت زمان لازم برای وصول سفته

سفته ممکن است دارای تاریخ باشد و یا اینکه بدون تاریخ که در این صورت عندالمطالبه تلقی می شود.در سفته ای که دارای تاریخ می باشد دارنده سفته می بایست در تاریخ مندرج در سفته مبلغ آن را مطالبه کند و زودتر از موعد نمی تواند مبلغ را از صادرکننده درخواست کند.چنانچه دارنده زمان موردنظر مبلغ را درخواست نکند حق او محفوظ می باشد.
سفته عندالمطالبه برخلاف مورد قبل دارای سررسید نمی باشد و هرزمان که دارنده سفته درخواست کند صادرکننده باید مبلغ را پرداخت کند.لازم به ذکر است که براساس نظریه مشورتی دیوان عالی کشور دارنده سفته عندالمطالبه قبل از واخواست می بایست از طریق ارسال اظهارنامه صادرکننده را برای پرداخت مبلغ در جریان بگذارد.
نکته :چنانچه دارنده سفته بخواهد علاوه بر صادرکننده علیه ضامن ها و ظهرنویس ها نیز اقدام کند می بایست تا 10 روز سفته را واخواست نموده و تا یک سال  بعد از آن اقامه دعوی کند وگرنه حق او فقط در خصوص صادرکننده باقی خواهد ماند.

چگونگی تنظیم درخواست مطالبه وجه سفته در سامانه داداپ

گروه وکلای داداپ با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری در زمینه اسناد تجاری آماده ارائه خدمات به کاربران محترم در سراسر کشور می باشد.تنظیم درخواست مطالبه مبلغ مندرج در سفته علاوه بر شیوه حضوری از طریق تنظیم درخواست غیرحضوری و آنلاین نیز مقدور می باشد.از مزایای استفاده از وکلای داداپ سهولت دسترسی،پرداخت مبلغ کمتر و همچنین صرفه جویی در وقت می باشد. براساس ماده 307 قانون تجارت: سفته یا همان فته طلب سنذی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند.سفته در مبادلات و روابط افراد دارای کاربرد بسیاری می باشد و شاید بتوان گفت که بیش از چک مورد استفاده مردم می باشد دلیل این کثرت استفاده تهیه راحت این سند تجاری و عدم نیاز به پشتوانه مالی در بانک و داشتن حساب در بانک می باشد. علاوه براینکه از سفته در مبادلات استفاده می شود از آن برای ضمانت حسن انجام کار در قراردداهای بین کارگر و کارفرما نیز استفاده می شود.سفته به دو نوع دارای سررسید و عندالمطالبه تقسیم می شود .برای اینکه دارنده سفته بتواند علیه صادرکننده و سایر متضامنین که در سررسید معین مبلغ مندرج در سفته را پرداخت نکرده اند اقدام نماید می بایست قبل از طرح دعوا ،سفته را واخواست نماید و گرنه فقط می تواند علیه صادرکننده  آن هم بدون برخورداری از حق توقیف (بدون پرداخت خسارت احتمالی) اقدام کند.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha