داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

سفته حسن انجام کار

  0
 34687

سفته ضمانت حسن انجام کار چیست؟

باتوجه به عدم دسترسی افراد به چک جهت انجام معاملات و اجرای تعهدات از سفته برای دستیابی به نتیجه مورد انتظار معامله کنندگان استفاده می شود اما گاهی دلیل استفاده از این سند تجاری عمل به تعهدات نبوده و صادرکننده سفته جهت حسن انجام کار خود آن را به کارفرما تحویل می دهد، از سفته حسن انجام کار تحت عنوان سفته ضمانت نیز یاد می شود. این نوع از سفته در حالی از سوی صادرکننده صادر می شود که کارفرما جهت اطمینان از انجام کار به صورت متعارف از او تضمین کار از کارگر یا انجام دهنده عمل مورد خواستش طلب می کند. دلیل دریافت چنین سفته هایی از جانب کارفرما برای این است که اطمینان حاصل کند که اگر از ناحیه کارگر خود متحمل خسارات و ضرری شود بتواند از محل سفته آن را جبران کند، اما متاسفانه گاهی پیش می آید که دریافت چنین سفته هایی از طرف کارفرا برای فشار آوردن و تهدید کردن کارگر در آینده و ضایع شدن حقوق استفاده می شود.

سفته حسن انجام کار

آیا اخذ سفته یا چک ضمانت حسن انجام کار توسط کارفرما قانونی است؟

همانطور که بیان کردیم رویه این است که کارفرمایان برای جلوگیری از ضرر در آینده از زیردست خود چنین سفته هایی را دریافت می کنند اما در اینکه این کار قانونی است یا نه باید گفت که به لحاظ اخلاقی چنین عملی جهت ورود فشار به کارگر پسندیده نیست اما غیر اخلاقی بودن را نباید با غیرقانونی بودن اشتباه گرفت. در قانون کار و سایر قوانین از دریافت چنین سفته هایی صحبت به میان نیامده است و از طرفی قرارداد کار می تواند بنابر توافق طرفین باشد مگر اینکه خلاف قانون باشد و دریافت سفته توسط کارفرما جهت اطمینان خاطر از جبران خسارات احتمالی بنظر خلاف قانون نمی آید، هرچند که بنابر نظر عده ای دریافت چنین سفته هایی از سوی کارفرما به دلیل فشاری که به کارگر متحمل می شود غیرقانونی قلمداد می شود.


بیشتر بخوانید: مزایای مشاوره با وکیل کار چیست؟ 


نکات مهم در پرکردن سفته حسن انجام کار

 جهت تکمیل برگه سفته حسن انجام کار می بایست نکاتی را رعایت کنیم که توجه به این نکات این نوع سفته را از سفته هایی که جهت انجام معاملات و وصول طلب و به عنوان جانشین پول نقد صادر می شود متمایز می کند:

  • ذکر تاریخ در سفته حسن انجام کار

برخلاف سفته عادی که متضمن تاریخی جهت وصول طلب می باشد در این نوع سفته نباید تاریخ ذکر شود و فقط میبایست عنوان گردد که چنین سفته ای جهت حسن انجام کار به کارفرما داده شده است چون دلیل صدور چنین  سفته ای پرداخت مبلغ در زمان معین نیست.

  • ذکر نام دریافت کننده سفته

صادر کننده سفته باید حتما دقت کند که نام شخص حقیقی یا حقوقی را در چنین سفته هایی ذکر کند و از تبدیل چنین سفته هایی در وجه حامل جلوگیری کند، علت ذکر نام دریافت کننده این است که مشخص شود که سفته در دست چه کسی است و طرف تعهد مشخص شود.

  • ذکر صدور جهت حسن انجام کار

حتما دقت کنید که بعد از ذکر عنوان دریافت کننده و یا در متن قرارداد ذکر کنید که چنین سفته ای جهت حسن انجام کار به طرف مقابل سپرده شده است.

  • عدم ارائه سفته سفید امضا به دریافت کننده

علت این امر این است که کارفرما می تواند سفته را نقد کند و برای اینکه ثابت کنید که سفته جهت حسن انجام کار صادر شده است می بایست دلایل و مدارکی را ارائه دهید و چه بسا با نداشتن مدارک در این زمینه متحمل ضرر شوید.

  • اخذ امضا از کارفرما در کپی سفته

بعد از اینکه نکات بالا را در خصوص سفته رعایت کردید می بایست از سفته مورد نظر یک کپی بگیرید و از کارفرمای خود بخواهید که آن را امضا کند که در صورتی که از پس دادن سفته بعد از انجام کار خودداری کرد بتوانید به عنوان ادله از آن استفاده کنید.

نکات مهم در پرکردن سفته حسن انجام کار


بیشتر بخوانید: اصول صحیح نوشتن سفته


در چه صورتی کارفرما می تواند نسبت به سفته ضمانت کار اقدام کند؟

در صورتی که سفته ای بابت حسن انجام کار به کارفرما تحویل داده شده باشد. کارفرما در صورتی که بتواند ثابت کند که از عمل کارگر متحل ضرر و زیان شده می تواند سفته مورد نظر را به اجرا گذاشته و از محل آن طلب خود را وصول کند.

نمونه سفته پر شده حسن انجام کار

در زیر نمونه سفته برای درست پر کردن آن خدمت شما ارائه شده است:

نمونه پر شده سفته حسن انجام کار

خیانت در امانت سفته حسن انجام کار چیست و چگونه می توان آن را اثبات کرد؟

سفته حسن انجام کار که از طرف کارفرما دریافت می شود بعد از انجام کار مورد نظر توسط کارگر و اتمام مدت همکاری می بایست توسط کارفرما به کارگر تحویل داده شود حال اگر کارفرما سفته مورد نظر را به کارگر برنگرداند و یا اینکه جهت وصول مبلغ مندرج در آن اقدام کند این عمل او از مصادیق خیانت در امانت می باشد. در این حالت کارگر باید به مراجع قضایی مراجعه و اثبات کند که در کار خود کوتاهی نکرده است و دادخواستی مبتنی بر استرداد سفته تنطیم کند در صورت اثبات جرم خیانت در امانت کارفرما و اثبات حسن تعهد کارگر، دادگاه کارفرما را به جرم سواستفاده از سفته های ضمانت به حبس از یک تا سه سال محکوم می کند. در ماده 673 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که هرکس از سفید مهر و سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هرطرقی به دست آورده است سواستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین در ماده674 نیز سواستفاده از چنین سفته هایی جرم انگاری شده است.
 البته لازم به ذکر است که کارگر می تواند پس از اتمام همکاری و عدم دریافت سفته با ارسال اظهارنامه به کارفرما، از کارفرما بخواهد که سفته مورد نظر را برگرداند.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha