داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

 شکایت از وکیل دادگستری

  0
 1996

 حضور اشخاص متخصص در پرونده های قضایی به دلیل تخصص و تجربه بالای ایشان برای دریافت نتیجه مقبول توسط اشخاص گریز ناپذیر می باشد به همین دلیل افراد ممکن است برای پیگیری پرونده های قضایی خود از وکلا استفاده کنند تا این وکلا مدافع حقوق آنها در مراجع قضایی باشند، در صورتی که این وکلا به مناسبت امور حرفه ای و شغلی خود مرتکب تخلف گردیده و در نتیجه عدم رعایت مقررات صنفی نارضایتی موکلین را فراهم آورند ایشان می توانند نسبت به شکایت و تقاضای تعقیب وکیل اقدام نمایند. تخلف وکلا به معنی عدم کسب نتیجه مطلوب در پرونده نمی باشد زیرا وکیلی که همه تلاش خود را برای دفاع از موکل خود به کار برده است اما به دلایل قانونی نتیجه دلخواه موکل حاصل نشده است را نمی توان مواخذه کرد، در صورتی از تخلف وکیل صحبت به میان می آید که وی تعدی از قانون کرده و به موکل خود به این وسیله ضرری برساند. برای پیگیری از تخلفات وکیل موکلان می بایست به کانون یا مرکز وکلا که وکیل مربوطه عضو آن می باشد مراجعه نموده و پیگیری های لازم را به عمل آورند ،بعد از آن ، برای تشخیص موجه یا بلا وجه بودن ، شکایت به دادسرای انتظامی وکلا فرستاده می شود. در مقاله پیش رو به تخلفات وکیل و نحوه پیگیری و شکایت از او توسط موکل می پردازیم.

 شکایت از وکیل دادگستری

تخلفات وکیل

وکلا افرادی شریف و اشخاصی منحصر به فرد دارای روحیه ظلم ستیز و عدالت محور اند ایشان در بدو ورود به شغل خطیر وکالت با تکیه بر شرافت و کرامت انسانی خویش اینگونه سوگند یاد می کنند: بخداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء مینمایم.

اما باید بدانیم وکالت دادگستری دارای قواعد و اصولی است که تخطی از آن مسئولیت انتظامی و گاهاً کیفری برای مرتکب به همراه خواهد داشت، تخلفاتی انتظامی، که موضوع این گفتار می باشد و ممکن است از وکلا سربزند و موکلان بتوانند از جهت این تخلفات از وکیل شکایت نمایند شامل موارد بسیاری است که به چند مورد از آنها خواهیم پرداخت:

  1.     عدم حضور یا خودداری از حضور توسط وکیل برای شرکت در جلسات دادگاه.
  2.     استعفا وکیل در صورتی که موکل وقت کافی برای تعیین و معرفی وکیل دیگری را نداشته باشد.
  3.     افشای اسرار پرونده 
  4.     عدم تحویل نسخه ای از وکالت نامه به موکل
  5.     خیانت به موکل
  6.     تبانی با طرف مقابل پرونده
  7.     و...

نحوه رسیدگی به شکایت از وکیل

نحوه رسیدگی به شکایت از وکیل

در صورتی که از جانب وکیل تخلفی حاصل شود و موکل قصد پیگری و شکایت از وکیل را داشته باشد بهتر است برای موفقیت در روند پرونده خود از متخصص در این زمینه مشاوره بگیرد، زیرا موجه بودن دلیل از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و تا وقتی موکل از موجه و محکمه پسند بودن دلیل پیگیری و رسیدگی نسبت به وکیل اطمینان حاصل نکند نباید نسبت به شکایت اقدام نماید زیرا گاهی این خشم موکل از نتیجه دعوا یا ضعف دلایل ارائه شده از جانب خود اوست که وکیل را بی جهت مقصر جلوه می دهد.
در صورتی که موکل نهایتاً رفتار و عملکرد وکیل را اهمال کارانه و یا استدلالات و دلایل ادعایی او را موجب ضرر رساندن به خود دانست، باید برای طرح شکایت ابتدا به کانون یا مرکز وکلایی که وکیل در آن عضو است ، مراجعه و نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نموده و پیگیری های لازم را از طریق دادسرای انتظامی وکلا به عمل آورد. در این دادسرا  است که رسیدگی به پرونده آغاز می شود و در خصوص موجه یا مردود بودن ادعای شاکی رسیدگی می شود و در صورتی که ادعای شاکی مقبول واقع شود کیفرخواست صادر می شود، بعد از صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می شود، اما صدور کیفرخواست به معنی تخلف و محکومیت قطعی وکیل نیست و صرفاً به این معنا است که امکان صحت اتهام انتسابی به وکیل وجود دارد. بعد از وصول پرونده به دادگاه انتظامی وکلا ، دادگاه رونوشتی از ادعانامه را به وکیل ابلاغ می کند. در صورتی که نیاز به حضور و توضیح وکیل باشد ، وی برای ادای توضیح و دفاع از خود احضار می شود و در غیر این صورت دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی ، اقدام به صدور رای می کند.
اما در صورتی که دادسرا اتهام وارده را موجه تشخیص نداده یا دلایل ارائه شده را کافی نداند و وکیل را بی گناه تشخیص دهد ، قرار منع تعقیب وکیل را صادر می کند و در این حالت شکایت شاکی رد می شود اما در اینصورت نیز موکلِ شاکی حق اعتراض به قرار دادسرا را خواهد داشت. 

مجازات وکیل متخلف

مجازات وکیل

مجازات هایی که ممکن است برای وکیل در نظر گرفته شود به شرح ذیل هستند :
1- اخطار کتبی
2- توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده .
3- توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.
4- تنزل درجه وکیل
در همین راستا لازم به ذکر است بند 5 و 6 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مبنی بر ممنوعیت موقت وکیل از سه ماه تا سه سال و همچنین محرومیت دائم از شغل وکالت با عنایت به رای شماره 66  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

اعتراض به قرار و رای دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

در صورتی که شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا و یا رای برائت وکیل از اتهام در دادسرای انتظامی وکلا اعتراض داشته باشد این حق را دارد که نسبت به آن معترض باشد، علاوه بر شاکی رئیس کانون وکلا  نیز می توانند نسبت به این قرارها اعتراض کند .
در این صورت شاکی و رئیس کانون وکلا در صورت نارضایتی از قرار صادره، باید ظرف ده روز از ابلاغ به دادگاه انتظامی وکلا مراجعه کرده و اعتراض خود ثبت کنند، اگر دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح تشخیص ندهد ، راساً وارد مرحله رسیدگی به پرونده و صدور رای خواهد شد .
در صورتی که دادگاه وارد مرحله رسیدگی شده و رای صادر کرد ، می توان از رای دادگاه ظرف مدت 10 روز در دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تجدید نظر کرد. البته این حق صرفا برای شاکی به رسمیت شناخته شده است و وکیل یا رئیس کانون وکلا تنها در موارد محدودی می توانند تقاضای تجدید نظر کنند.

سوالات متداول شکایت از وکیل

1-آیا امکان شکایت از وکیل توسط موکل وجود دارد؟
بله در صورتی که از سوی وکیل تخلفی به ضرر موکل ارتکاب یابد این حق برای موکل محفوظ است که از وکیل شکایت کند.
2-شکایت از وکیل از طریق کدام مرجع قابل پیگیری است؟
شاکی می بایست برای شکایت از وکیل ابتدا به کانون یا مرکزی که وکیل عضو آن است مراجعه نماید همچنین در حال حاضر امکان ثبت شکایت از طریق سامانه مرکز و یا کانون وکلا نیز فراهم می باشد.
3-شکایت از وکیل در کدام مرجع رسیدگی می شود ؟
شکایت از وکیل در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی می شود و ابتدا در این مرجع به موجه بودن ادعای شاکی رسیدگی می شود و  در صورت موجه بودن با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال می شود.
4-آیا رأی دادگاه انتظامی وکلا  قابل تجدیدنظر می باشد؟
بله ، شاکی در صورتی که رای دادگاه انتظامی وکلا را ناعادلانه بداند ، می تواند از این رای در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند.

سخن پایانی
در صورتی که اشخاص از وکلا به دلیل تخلفات آنها شاکی باشند می توانند به نهادی که وکیل عضو آن می باشد مراجعه نمایند، سپس برای تشخیص موجه بودن ادعای شاکی پرونده به دادسرای انتظامی وکلا ارسال می شود، این دادسرا است که قرار منع تعقیب صادر کرده یا با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انتظامی وکلا برای صدور رأی ارسال می نماید. احکام و قرار های دادسرا و دادگاههای انتظامی قطعی نبوده و  قابل اعتراض توسط شاکی می باشند. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

دیده بان هشتم

دانلود اپلیکیشن دیده بان هشتم

با قابلیت های ویژه در آخرین بروزرسانی

کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها

نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

و همچنین مژده به داوطلبان آزمون های حقوقی برگزاری آزمون های حقوقی تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین آزمون های کانون و مرکز وکلا و سردفتری و قضاوت و .......

نسخه ios : قابل نصب در مارکت های سیب اپ ، آی اَپس و اناردونی

https://sibapp.com/applications/md8-1

____________________________

https://anardoni.com/ios/app/k-yNehEiW

____________________________

yun.ir/vgs0gc

____________________________

 نسخه تحت وب

http://didban8.ir/app

____________________________

نسخه اندروید در گوگل پلی

yun.ir/4u8n7b

____________________________

لینک کافه بازار

yun.ir/iuhz0a


 

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha