داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

نحوه شکایت از وکیل چگونه است و به چه روشی انجام می شود؟

  0
 1149

براساس قانون مدنی، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكی از طرفين طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود می‌نماید.در واقع وکیل نائب و نماینده موکل می باشد.فردی که وکیل می شود امین محسوب می شود بنابراین در صورت تعدی و تفریط یا همان تخلف ضامن می باشد و در این صورت موکل می تواند از وکیل متخلف شکایت کند.موکل برای پیگیری تخلفات وکیل می بایست به کانون وکلایی که پروانه وکیل در آنجا صادر شده است مراجعه کند در این صورت تشخیص موجه و مورد قبول بودن شکایت موکل با دادسرای انتظامی وکلا می باشد.رسیدگی به تخلفات وکیل در کانون محل صدور پروانه تنها در صورت تخلف از تمرکز امور وکالتی در شهری غیر از محل مجاز اعلامی در پروانه وکالت صادر شده، ممکن می باشد سایر تخلفات در دادسرا و دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.تخلفات وکیل می بایست مربوط به وظیفه او در امر وکالت باشد تا قابل بررسی در کانون و دادگاه و دادسرای انتظامی قرار گیرد بنابراین دعاوی خانوادگی،ملکی و سایر دعاوی غیر مرتبط با حیطه شغلی وکیل پایه یک دادگستری قابل رسیدگی در مراجع قضایی می باشد.

مقررات شکایت از وکیل

مقررات شکایت از وکیل

آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در ماده 61  تا 67 به مقررات شکایت از وکیل پرداخته است.
براساس ماده 61:شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.دادستان شخصا یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.
براساس ماده 62:از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید
براساس ماده 64:دادستان پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه می‌فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادرخواهد کرد
براساس ماده 65:قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلاء است و در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می‌نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می‌دهد.
براساس ماده 66:پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا به وسیله مامور کانون یا پست سفارشی دو قبضه به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد در ظرف یک ماه هرگونه جوابی دارد،بدهد
براساس ماده 67:پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‌شود و اگر توضیح از شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحا در صورت‌مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می‌شود که در موقع معیّن حاضر شده شفاها توضیح دهد یا توضیحات خود را کتبا به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی عنه در موقع نرسیده و شخصا هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.
نکته: استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
نکته:تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.
نکته:امکان شکایت از وکیل طرف مقابل نیز وجود دارد اگر مرتکب تخلفی شده باشد.

موارد شکایت از وکیل

در صورتی که از وکیلی در امر وکالت تخلفی سربزند این امکان برای موکل و جود دارد که از وکیل متخلف شکایت نماید.مواردی که تخلف وکیل محسوب می شوند نامحصور می باشد اما در این مقاله ما به چند مورد از این تخلفات پرداخته ایم که در ادامه بیان می نماییم.تخلفات وکیل از قرار ذیل می باشد:

 1. عدم حضور وکیل جهت شرکت در جلسات دادرسی و همچنین عدم ارسال لایحه دفاعیه
 2. استعفای وکیل در مدت زمانی که وقت برای موکل جهت معرفی وکیل جدید و دفاع محدود می باشد.
 3. فاش کردن اسرار جریان پرونده و یا اسرار موکل در غیرموارد قانونی
 4. عدم تحویل نسخه ای از وکالت نامه به موکل
 5. خیانت به موکل
 6. تبانی وکیل با طرف مقابل دعوا
 7. دریافت مازاد بر تعرفه بدون توافق با موکل 
 8. اخذ وکالت از راه حیله و تقلب
 9. دلالی
 10. اخذ مبلغ به بهانه نفوذ در مقامات ذی صلاح

مراحل شکایت از وکیل

_________________________________________________________________________________

مزایای مشاوره با وکیل کیفری در موسسه حقوقی داداپ

_________________________________________________________________________________

مراحل شکایت از وکیل

در صورتی که کسی بخواهد از وکیل متخلف شکایت نماید می بایست شکایت کتبی یا شفاهی خود را به کانون وکلایی که پروانه وکیل در آنجا صادر شده است ارائه دهد لازم به ذکر است که علاوه بر شاکی، رئیس کانون وکلا، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر ودادستان می توانند تخلف وکیل رابه صورت کتبی به اطلاع دادسرای انتظامی وکلا برسانند. شکایت کتبی شاکی در دفتر کانون ثبت می شود و شکایت شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای شاکی می رسد. این شکایت به دادسرای انتظامی وکلا و نزد دادستان انتظامی کانون ارسال می شود.رسیدگی به تخلف وکیل در دادسرای انتظامی وکلا آغاز می شود. این دادسرا به اتهامات وکیل رسیدگی می کند و اگر آنها را وارد دانست، کیفرخواست صادر می کند وبدین ترتیب، پرونده برای رسیدگی به تخلف وکیل به دادگاه انتظامی وکلا می رود. این دادسرا اگر وکیل را بی گناه تشخیص داد، قرار منع تعقیب صادر می کند وبدین ترتیب، شکایت شاکی رد می شود.قرارمنع تعقیب قابل اعتراض 10 روزه می باشد.
دادگاه انتظامی وکلا به هر طریق ممکن است شروع به رسیدگی به تخلف وکیل کند و رونوشت ادعا نامه با تقاضا را به وکیل تحت تعقیب ابلاغ می کند و اگر توضیح وکیل لازم نباشد، حکم خود را صادر می کند در غیر این صورت پس از گرفتن توضیح از وی رأی صادر می کند.دادگاه عالی انتظامی مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه انتظامی وکلا می باشد.

نحوه شکایت از وکیل

وکیل ممکن است در اثنای امر وکالت مرتکب تخلفاتی شود و از این حیث به موکل خود آسیب وارد کند،موکل در صورتی که بخواهد از وکیل متخلف شکایت کند بهتر است ابتدا موجه بودن دلایل و امارات خود را بررسی نماید و سپس اقدام به شکایت علیه وکیل نماید.اگر موکل دلایل خود را موجه تشخیص دهد باید  به کانون وکلا مراجعه و اقدام به تنظیم شکایت نامه پس از ثبت شکایت در این مرجع ،پرونده به دادسرای انتظامی وکلا ارسال می شود که ممکن است به صدور کیفرخواست یا قرا منع تعقیب منتهی شود .در صورت صدور کیفرخواست ددادگاه انتظامی وکلا وارد امر دادرسی می شود و در صورت اعتقاد به محکومیت و صدور حکم یکی از مجازات های مقرر در قانون را برای وکیل متخلف تعیین می نماید.

مرجع رسمی شکایت از وکیل دادگستری

وکیل دادگستری اگر دچار تخلف شود این حق برای موکل وجود دارد که به مرجع ذی صلاح مراجعه کند و تعقیب و مجازات وکیل متخلف را درخواست نماید.مرجع رسمی رسیدگی به شکایت از وکیل کانون وکلا می باشد که محل صدور پروانه وکیل متخلف می باشد و از طریق این مرجه پرونده به دادسرای انتظامی وکلا ارسال می شود.
نکته:اگر وکیل مرتکب جرم شود رسیدگی و طرح دعوا در مراجع قضایی محل وقوع جرم قابل طرح و رسیدگی می باشد.
نکته:رسیدگی به جرائم و تخلفات وکلاء رسمی تحت پوشش کانون وکلا دادگستری براساس لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا می باشد ، دادسرای و دادگاه انتظامی وکلاء در مرکز هر استان و معمولاً در کانون وکلاء دادگستری مستقر می باشد .
رسیدگی به  شکایت علیه وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مجازات وکلا ومشاورین حقوقی و کارشناسان مرکز امور مشاورین و کارشناسان قوه قضائیه مطابق دستور العمل اجرائی تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه قوه قضائیه رسیده می باشد.مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دارای دادسرا و دادگاه انتظامی خاص خود در مرکز امور مشاوران می باشند.

نحوه پیگیری و رسیدگی به شکایت از وکیل

نحوه پیگیری و رسیدگی به شکایت از وکیل 

رفتار و اعمال وکیل ممکن است اهمال کارانه باشد و موجب ورود ضرر به موکل بشود به همین دلیل قانون این حق را به موکل داده است که بتواند از وکیل متخلف شکایت بنماید .موکل برای اینکه بتواند شکایت خود را پیگیری نماید و شکایت او مورد رسیذگی قرار گیرد ابتدا به کانون وکلا مراجعه کند و شکایت خود را به ثبت برساند .کانون وکلا شکایت ثبت شده را به دادسرای انتظامی وکلا ارسال می کند.دادسرا نسبت به موجه بودن و قابل قبول بودن ادعای شاکی اظهارنظر می کنذ اگر مورد قبول باشد کیفرخواست صادر می کند وگرنه قرار منع تعقیب را صادر می نماید.با صدور کیفرخواست پرونده وارد مرحله دادرسی و رسیدگی در دادگاه انتظامی وکلا می شود. صدور کیفرخواست به معنی تخلف و محکومیت قطعی وکیل نیست و صرفا به این معنا است که امکان صحت اتهام انتسابی به وکیل وجود دارد . بعد از وصول پرونده به دادگاه انتظامی وکلا ، دادگاه رونوشتی از ادعانامه را به وکیل ابلاغ می کند .در صورتی که نیاز به حضور و توضیح وکیل باشد ، وکیل  برای ادای توضیح و دفاع از خود احضار می شود و در غیر این صورت دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی ، اقدام به صدور رای می کند . دادگاه ممکن است وکیل را خاطی تشخیص داده و برای او مجازاتی در نظر گیرد و یا آنکه او را بی گناه دانسته و حکم برائت او را صادر کند . مجازات هایی که ممکن است برای وکیل در نظر گرفته شود براساس ماده 76  به شرح هستند :

 1. اخطار کتبی
 2. توبیخی که همراه با درج در پرونده باشد .
 3. توبیخی که با درج در مجله و روزنامه کانون همراه باشد .
 4. تنزل درجه وکیل

نمونه شکایت  از وکیل

شاکی ……………………………………
وکیل شاکی: آقای ...................... وکیل پایه یک دادگستری بشماره پروانه ……………
مشتکی عنه : آقای ………….وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه …………….
نشانی …………………………………………………….
دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
با احترام به استحضار می رساند اینجانب مراتب دادخواهی و شکایت خود را از آقای ........ وکیل پایه یک دادگستری به جهت دریافت حق الوکاله اضافی، خیانت و افشای اسرار موکل، عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای و سوء استفاده از عدم آگاهی موکل به امور حقوقی به شرح مبسوط زیر ارائه می نماید.
امید است با بررسی‌های لازم و رسیدگی قانونی، علاوه بر صیانت از مقام بالای سایر وکلای محترم که امین موکلین خود می باشند در راستای تنبیه متخلفین از سوگند اداری و اخلاقی همچنین احقاق حقوق از دست رفته اینجانب اقدام مقتضی معمول فرمایند.
 سخن پایانی
تخلفات وکلا نسبت به موکلان بر قانون گذار پوشیده نیست و موکلان متضرر می توانند با مراجعه به مراجع ذی صلاح طرح شکایت نمایند.جرایم وکلا خارج از حیطه وکالتی چون تخلف نبوده قابل طرح در مراجع قضایی می باشد.
 


بیشتر بخوانید: نحوه شکایت از قاضی 


اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha