داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

شروط دوازده گانه عقد نامه

  0
 988

انسان فردی ذاتاً اجتماعی و محتاج به تعامل و ارتباط است عقود و قراردادها به عنوان یکی از راه های ایجاد این تعامل در زندگی اجتماعی روزمره ارتباطات را شکل داده و قانون نیز با توجه به رسالت خود در پی تنظیم_ تعریف و بار کردن آثاری بر این روابط و تعاملات می باشد.

تعریف عقد و قانون

 قانون عبارتند از مجموعه ای از مقررات فراگیر و عام که بر تمام مصادیق مشابه بدون تبعیض حاکمیت دارد، و عقد به عنوان زیرساختی اعتباری عبارت اند: از تعهدی که از جمع دو یا چند اراده انشایی به وجود آمده و انجام کار یا انتقال مال و یا خودداری از انجام امری را موضوع قرار می دهد با توجه به آنکه عقد با تمسک به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارای گنجایشی بسیار وسیع برای انجام هر مقصود دو یا چند طرفه می باشد منوط به آن که مخالف قانون امری یعنی قانونی که مربوط به نظم عمومی جامعه یا اخلاق حسنه است نباشد دارای قدرت شگرفی در گسترش تعاون و ارتقاء تمدن است و این یعنی تنها منع قانونی عقود و شروط مخالفت آن با قانون و اخلاق حسنه است.

ما در نهاد حقوقی عقد با انواع و اقسام حالات و فروض مواجهیم که یکی از این موارد را ماده ۲۳۴ قانون مدنی نهادن یا جعل شرط ضمن عقد مورد حکم قرار داده است.

این شروط اعم از شرط صفت_ شرط فعل و شرط نتیجه می باشد، شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و منظور از امر یاد شده به گفته حقوقدانان امور حقوقی میباشد که نیاز به انجام عمل مادی نداشته باشد بنابراین چنانچه فردی در ضمن عقد بیع دیگری را وصی امور خود قرار دهد یا طرف مقابل یا شخص ثالثی را متولی مال وقف برگزیند چنین شرطی شرط نتیجه نامیده می شود.

شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح

عقد نکاح نیز به عنوان یکی از عقود تشریفاتی که جایگاه ویژه‌ای در جامعه کنونی و فرهنگ عامه دارد می تواند شروطی را ذیل خود داشته باشد که طرفین یا یکی از انها را متعهد به انجام یا امتناع از امر خاص یا انتقال مال نماید یا نتیجه حقوقی یا وجود صفت خاص در طرف دیگر را منظور نماید. اگر شرط ضمن عقد نکاح باطل نباشد در رابطه طرفین دارای اعتبار کامل بوده متعهد را الزام به انجام یا در صورت تخلف، وی را محکوم به جبران می نمایند.

شروط باطل ضمن عقد ازدواج کدام است؟

به طور کلی دو دسته شروط باطل وجود دارند که اولین آنها شرط هایی هستند که علاوه بر اینکه خود باطل بوده و اثری ندارند بطلان آن ها به عقل نیز سرایت کرده و آن را از اعتبار ساقط می نمایند چنین شرط هایی را باطل و مبطل عقد می نامند که عبارت اند از:

 1.  جهل به آن جهل به عوضین باشد.
 2.  شرط خلاف مقتضای ذات عقد

با توجه به خصوصیت عقد نکاح و اینکه این پیمان جنبه تجاری و انتفاعی ندارد و زوج و زوجه در آن به عنوان عوضین مطرح نیستند مورد اول شروط باطل و مبطل عقد در این عقد امکان ظهور ندارد، اما شرط خلاف مقتضای ذات در هر عقد از جمله نکاح می‌تواند ورود نماید و آن شرطی است که هدف کلی از ازدواج را مورد خدشه قرار می دهد به طور مثال اینکه در عقد نکاح شود زن در مدت دو ماه از تاریخ عقد حق فسخ نکاح را داشته باشد، یا شرط عدم تمکین عام و خاص در عقد نکاح.

در کنار شروط فوق الذکر شروطی نیز وجود دارند که فقط خود باطل است و باعث بطلان عقد نخواهند شد این شروط عبارت اند از:

 1.  شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد: مانند زنده کردن میت توسط زوج
 2.  شرطی که بیفایده یا عبث می باشد: مانند اینکه شرط شود زوجه هزاران سنگ در آب بیاندازد.
 3.  شرط نامشروع: مانند این که شرط شود زن ریاست خانواده را داشته باشد یا زوج برای کسب در آمد به قمار بپردازد.

از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که زوجین در راستای ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می توانند شروطی را ضمن عقد نکاح قرار دهند و در رابطه خویش لحاظ کنند که مورد حمایت قانون نیز باشد، لازم به ذکر است امر طلاق هموراه از اختیارات مرد بوده و با اعلام وی به وقوع می پیوندد بنابراین مرد حق دارد در این راستا وکالت در طلاق را به شخص ثالث یا زوجه بدهد یا اینکه خودش این حق را اعمال نماید.

 در قباله های کنونی ازدواج که به صورت چاپی مورد استفاده دفترخانه های ازدواج و طلاق قرار میگیرد زن در ۱۲ بند و حالت وکیل شوهر در طلاق خویش می باشد در صورت امضا و توافق زوج و همچنین اثبات وقوع حالات موصوف توسط زن حکم طلاق از دادگاه صادر می شود ونیازی به اراده شوهر در این خصوص نیست.

شروط دوازده گانه عقدنامه_ عروسی

شروط دوازده گانه عقدنامه مبنی بر وکالت زن در طلاق 

 1.  استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.
 2.  سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
 3.  ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
 4.  جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
 5.  عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
 6.  محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
 7.  ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
 8.  زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
 9.  محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.
 10.  در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
 11.  در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
 12.  زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

سخن آخر

عصاره آنچه بیان گردید عقود و قراردادها علیرغم اینکه نشانه صلح و زندگی و تعامل و تمدن می باشد چنانچه در هنگام انعقاد با کاهلی و غفلت همراه شوند می توانند بار سنگین مسئولیت را بر دوش یکی از طرفین گذاشته و وی را متحمل خسارت و مجازات نماید سرشت پیمان هرگز رودربایستی و تعارف را بر نمی تابد و هر اعلامی حمل بر قصد اعلام کنند می گردد پس به جای تبعیت از عرف ناصحیح و تن در دادن به شرایط پیرامونی باید لجام اراده در دست گرفت و امارت سرنوشت بر غیر نسپرد.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha