داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

مجازات فروش دارو یا واکسن تقلبی

  0
 1503

تهیه دارو و واکسن از مراکز غیر معتبر و بازار سیاه احتمال تقلبی بودن و فساد این اقلام را افزایش می دهد بخصوص اینکه نظارت کافی بر این فروشندگان وجود ندارد و افراد به ناچار برای خرید داروهای ضروری بدون تحقیق و تفکر در دام این افراد می افتند. جان اشخاص ارزشمند است و نباید دست مایه سودجویان به بهانه های مختلف قرار بگیرد به همین دلیل در خصوص مواد دارویی قانون خاصی وضع شده است و افرادی که به طرق مختلف به واسطه دارو و واکسن جان دیگران را به مخاطره می اندارند به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند.

داروی تقلبی بدنسازی و انرژی زا

تفاوت جرم فروش داروی بدون مجوز از جرم فروش داروی تقلبی

 در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مجازات فروش داروی تقلبی متفاوت از مجازات فروش دارویی می باشد که مجوزهای تائید یا تولید و یا توزیع را از وزارت بهداشت دریافت نکرده است، در واقع در خصوص قسم اول تقلبی صورت گرفته، اعم از اینکه با مواد دیگری مخلوط شده و یا اینکه به جای جنس دیگری به فروش رسیده است، در حالی که که قسم دوم این بحث مطرح نبوده و دارو اصلی است اما مسأله نبود مجوز قانونی برای فروش مطرح می باشد. مجازاتی که برای جرم فروش داروی غیر مجاز (بدون مجوز) توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است براساس ماده 3 قانون قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی جزای نقدی از 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان می باشد، در حالی که مجازات فروش داروی تقلبی براساس ماده 18 این قانون بسته به نتیجه ای که به بار آمده و تاثیری که بر سلامت و جسم مصرف کننده می گذارد متفاوت می باشد.

مجازات فروش دارو یا واکسن تقلبی

بموجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی؛ هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم می باشد، فروش دارو و واکسن تقلبی به هر طریق و با هر وسیله با واسطه یا بدون واسطه فروش حقیقی یا مجازی، نقد یا نسیه و.... به دلیل اینکه توسط قانونگذار در قانون خاص مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برای آن مجازات تعیین شده است جرم می باشد. جرم فروش دارو  یا واکسن تقلبی بسته به نتیجه زیان بار آن بر جسم مصرف کننده مجازات واحدی ندارد. ماده 18 قانون مذکور مجازات فروش این اقلام تقلبی را تعیین کرده است. براساس ماده 18 :اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با‌مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد، برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به‌جای داروی دیگر بدهند به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد:
‌الف - در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد ‌مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.
ب - در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دائم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات تهیه‌کننده حبس‌دائم با اعمال شاقه خواهد بود.
ج - هر گاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه‌ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه‌کننده یک سال تا سه سال حبس تأدیبی و‌هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو سال تا ده سال حبس مجرد خواهد بود.
‌د - هر گاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه‌ای نگردد مجازات تهیه‌کننده یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.
‌تبصره - در مورد بندهای الف ب ج و د هر یک از آماده‌کننده و عرضه‌دارنده و فروشنده به مجازات معاون همان جرم محکوم خواهد شد.
ه - هر گاه داروی تقلبی آماده و عرضه شده و یا به فروش رسیده ولی مصرف نشده باشد مجازات هر یک از تهیه‌کننده و عرضه دارنده و فروشنده از 6 ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.
‌و - هر کس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته و یا دارویی را به جای داروی دیگر به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن ‌مصرف‌کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو سال تا ده سال است و‌در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دائم یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات فروشنده یک سال‌تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.
‌ز - در صورتی که داروی تقلبی (‌سرم) یا (‌واکسن) یا (‌آنتی‌بیوتیک) و یا مواد غذایی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات‌های فوق‌محکوم خواهد شد.
ج - در موارد فوق مرتکبین علاوه بر کیفرهای مذکور به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال و همچنین پرداخت کلیه‌خسارات وارده به مدعی خصوصی و محرومیت از اشتغال به کسب مواد دارویی محکوم خواهند شد.
‌تبصره 1 - تهیه‌کننده کسی است که خود تهیه و یا به دستور او داروی تقلبی ساخته می‌شود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است.
‌تبصره 2 - کلیه کالاهای تقلبی پس از صدور حکم قطعی معدوم و کارگاه‌ها و ابزار و اسباب و آلات تهیه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد.
نکته:فروش داروی تقلبی در هر حال جرم بوده حتی اگر آسیبی به مصرف کننده نزند یا اینکه هنوز به مصرف کسی نرسیده باشد.
نکته: در صورتی که مصرف کننده داروهای تقلبی، کودک باشد مجازات مرتکب تشدید می شود.
نکته:جرم فروش داروی تقلبی  از جرائم عمومی می باشد بنابراین برای شروع تعقیب آن نیازی به وجود شاکی خصوصی نمی باشد.

دستگیر کردن افراد شیّاد در فروش داروی تقلبی توسط پلیس

روند رسیدگی به پرونده فروشندگان داروهای تقلبی

براساس قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تحقیقات از  متهمین  به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل می‌آید. بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است ‌قرار توقیف(بازداشت) متهم را صادر نماید.
و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب  (فوت یا مرض  دائم  یا نقص حواس و اعضای مصرف کننده) متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند. متهم حق اعتراض نسبت  به‌قرار توقیف خود را داشته و این اعتراض براساس قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.
‌نکته :در صورتی که دادگاه موجباتی برای تخفیف مجازات ملاحظه نمود در مورد مجازاتهای جنایی یک درجه و در سایر موارد فقط تا نصف ‌مجازات می‌تواند تخفیف دهد.

داداگاه صالح رسیدگی به جرم فروش داروی تقلبی 

 با توجه به اینکه جرم فروش موارد دارویی از جرایم درجه 7یا 8 محسوب نمیگردد که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی گردد بنابراین تحقیقات اولیه پیرامون این جرم در دادسرا صورت می گیرد و پس از صدور کیفرخواست به مرجع کیفری ارسال می گردد، برای این منظور و در راستای تخصصی شدن دادسراها، برای رسیدگی به چنین جرایمی در تهران دادسرای ویژه جرایم پزشکی تشکیل شده است که به آن دادسرای ناحیه 26 می گویند و رسیدگی به کلیه جرایم ارتکاب یافته در حوزه سلامت در استان تهران به عهده این دادسرا می باشد.

اما در خصوص سایر حوزه های قضایی کشور اعم از استانها و شهرستان های تابعه با لحاظ عدم وجود چنین دادسرایی رسیدگی به جرایم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی و انجام تحقیقات موضوع این جرم نیز در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع آن با توجه به عمومات و اصول آئین دادرسی کیفری صورت می گیرد. 

 سخن پایانی
 جرم فروش داروی تقلبی به طور مطلق توسط قانونگذار جرم انگاری شده، سوای اینکه ممکن است سبب نقص و از کار افتادن اعضا مصرف کننده یا حتی مرگ وی گردد. برای شکایت از فروشندگان داروهای تقلبی بهتر است اشخاص از مشاوره و خدمات وکلای متخصص در این زمینه که بهتر با قوانین و رویه چنین پرونده هایی آشنا می باشند استفاده نمایند گروه وکلای داداپ آماده ارائه خدمات مختلف در زمینه جرم فروش داروی تقلبی  به صورت حضوری و غیرحضوری به کاربران گرامی می باشد.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اپلیکیشن قانون دیده بان هشتم

دانلود اپلیکیشن دیده بان هشتم

با قابلیت های ویژه در آخرین بروزرسانی

کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها

نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

و همچنین مژده به داوطلبان آزمون های حقوقی برگزاری آزمون های حقوقی تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین آزمون های کانون و مرکز وکلا و سردفتری و قضاوت و .......

نسخه ios : قابل نصب در مارکت های سیب اپ ، آی اَپس و اناردونی

https://sibapp.com/applications/md8-1

____________________________

https://anardoni.com/ios/app/k-yNehEiW

____________________________

yun.ir/vgs0gc

____________________________

 نسخه تحت وب

http://didban8.ir/app

____________________________

نسخه اندروید در گوگل پلی

yun.ir/4u8n7b

____________________________

لینک کافه بازار

yun.ir/iuhz0a

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha