داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

مزاحمت تلفنی

  0
 1314

پیشرفت تکنولوژی در دنیا امروزی سبب استفاده روز افزون از وسایل ارتباطی شده است ،در کنار مزیت هایی که این وسایل در اختیار انسان ها قرار داده است سبب سوءاستفاده برخی افراد از این ابزارها و ارتکاب جرم در این زمینه شده است، از جمله ابزارهایی که با پیشرفت تکنولوژی  سبب افزایش ارتباطات و استحکام روابط بین اشخاص شده است، می توان به تلفن اشاره کرد. استفاده از تلفن با وجود محاسنی که دارد دست مایه عده ای برای مزاحمت و سلب آسایش و امنیت شده است و به این واسطه جرائم مختلفی در خصوص استفاده از تلفن شکل گرفته است که از جمله آنها جرم مزاحمت تلفنی می باشد. قانون گذار  به طور خاص نسبت به جرم انگاری مزاحمت تلفنی اقدام نموده است. مزاحمت تلفنی جرمی است که به واسطه آن مرتکب با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش آنان را  فراهم می کند.
مقاله پیش رو در خصوص جرم مزاحمت تلفنی ،مجازات این جرم،نحوه شکایت و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم می باشد.

مزاحمت برای افراد از طریق تلفن و مخابرات

جرم مزاحمت تلفنی چیست؟

مزاحمت تلفنی وقتی حاصل می گردد که فردی با اشغال کردن تلفن دیگری باعث آزار و اذیت او شده و به این واسطه آسایش او را سلب کند. مزاحمت تلفنی می تواند به طرق مختلف صورت بگیرد مثل اینکه مرتکب با برقراری تماس بدون بیان سخنی اقدام به سکوت کردن نماید ، یا اینکه به صورت مکرر اقدام به برقراری تماس نموده و بدون هیچ حرفی قطع کند.البته جرم مزاحمت تلفنی می تواند به صورت تعدد معنوی نیز حاصل شود به این صورت که مزاحم ضمن برقراری تماس اقدام به توهین یا تهدید نماید. جرم مزاحمت تلفنی جرمی است مطلق، که در آن نیاز به حصول نتیجه خاصی نبوده و صرف ارتکاب مزاحمت به همراه سوءنیت عام برای تحقق جرم کفایت می کند.

انواع مزاحمت تلفنی چیست؟

  • مزاحمت تلفنی به روش های مختلف انجام می شود که در ادامه به چند مورد از آنها خواهیم پرداخت: 
  • سوت زدن
  • سکوت کردن
  • توهین به مخاطب 
  • تهمت زدن به مخاطب 
  • عنوان کردن خبرهای  کذب و ناراحت کننده(شوک آور)
  • سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.

نکته: برای صدق مزاحمت تکرار تماس ضروری می باشد و با یک بار تماس رکن مادی این جرم محقق نمی شود.

خسته شدن از تماس تلفنی مزاحم

مجازات جرم مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی جرمی است که در فصل هجدهم  قانون مجازات اسلامی  ذیل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی توسط قانون گذار جرم انگاری شده است. ماده 641 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم(قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) خواهد شد.
نکته: قانونگذار با زیرکی و درایت در ماده 641 از کلمه اشخاص به جای افراد استفاده کرده است که نشان دهنده آن است که این جرم علیه شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب است و تنها افرد عادی قربانی این عمل نیستند.
قبل از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مجازات این جرم یک تا شش ماه حبس بو، اما با ضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات آن به نصف تقلیل یافت و اکنون کیفر آن از درجه 8 محسوب می گردد. جرم مزاحمت تلفنی به دلیل اینکه حداکثر مجازات قانونی برای آن کمتر از 91 روز حبس می باشد براساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی، می بایست به جایگزین حبس تبدیل شود.
نکته:جرم مزاحمت تلفنی علاوه براینکه سبب ایجاد مزاحمت برای افراد می شود،شامل نهادهای عمومی مانند آتش‌نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌ هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و غیره نیز می‌شود.

مجازات تعیین شده توسط ارائه دهنده خدمات(اپراتور)

ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶ تصریح می کند هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

برای بار دوم، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌ آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.
نکته:جرم مزاحمت تلفنی در کنار اعمال مجازات قانونی مشمول مقررات تنبیهی شرکت مخابرات نیز می شود.

دستگیر کردن فرد مزاحم تلفنی

نحوه شکایت از مزاحمت تلفنی

جرم مزاحمت تلفنی هم از طریق سازمان مخابرات و هم از راه شکایت در مراجع قضایی قابل پیگری می باشد.برای شکایت از جرم مزاحمت تلفنی به عنوان یک جرم قابل گذشت، می بایست ابتدا شاکی اقدام به تکمیل و ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نماید. جرم مزاحمت تلفنی به دلیل اینکه پس از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مجازاتش به تعزیری درجه 8 تقلیل یافته است مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی قرار گرفته و در خصوص آن دادسرا صالح به رسیدگی نیست. چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند. در دادگاه مربوطه ادله و مستندات مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که مجرمیت مرتکب در دادگاه احراز گردد قاضی اقدام به صدور رای می نماید. براساس ماده 427 قانون آییین دادرسی کیفری چون جرم مزاحمت تلفنی درجه 8 می باشد قطعی بوده و قابل تجدید نظرخواهی نمی باشد.
نکته: طبق رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/4/ 1390 وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن از دستگاه های مخابراتی دیگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد ، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور ، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز هیمن امر است . 

مرجع صالح رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی کدام است؟

همانطور که بیان شد جرم مزاحمت تلفنی جرم تعزیری درجه 8 بوده و به همین دلیل براساس ماده 340 آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری 2  محل وقوع جرم ،طرح و رسیدگی می شود.

سخن پایانی
جرم مزاحمت تلفی جرم تعزیری قابل گذشت می باشد به همین دلیل جهت رسیدگی نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد. درصورتی که جهت مشاوره و دفاع از حق خود در خصوص جرم مزاحمت تلفنی نیاز به خدمات حقوقی دارید از وکلای متخصص و باتجربه داداپ در این زمینه غافل نشوید.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اپلیکیشن قانون دیده بان هشتم

دانلود اپلیکیشن دیده بان هشتم

با قابلیت های ویژه در آخرین بروزرسانی

کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها

نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

و همچنین مژده به داوطلبان آزمون های حقوقی برگزاری آزمون های حقوقی تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین آزمون های کانون و مرکز وکلا و سردفتری و قضاوت و .......

نسخه ios : قابل نصب در مارکت های سیب اپ ، آی اَپس و اناردونی

https://sibapp.com/applications/md8-1

____________________________

https://anardoni.com/ios/app/k-yNehEiW

____________________________

yun.ir/vgs0gc

____________________________

 نسخه تحت وب

http://didban8.ir/app

____________________________

نسخه اندروید در گوگل پلی

yun.ir/4u8n7b

____________________________

لینک کافه بازار

yun.ir/iuhz0a

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha