داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا

  0
 875

فحشا در لغت عبارت است از زنا و گناه بزرگ و بسیار زشت . فساد در لغت به معنای تباه شدن ، بدکاری و تباهی آمده است . بنابراین هر چند معنی فحشا در این ماده قانونی کمی واضح است و اداره کردن و تاسیس محلی برای زنا یا تشویق کردن مردم به زنا اشاره دارد.  در خصوص معنی فساد به قرینه فحشا  می توان مقصود قانونگذار را از بیان این واژه شامل جرائم بر خلاف عفت از قبیل لواط ، تفخیذ ، مساحقه و رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دانست .جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا در ماده 639 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و براساس این ماده مجازات مرتکب 1تا 10 سال حبس می باشد.جرم دایرکردن مراکز فساد و فحشا ازجمله جرائم به عادت بوده و نیاز به تکرار دارد،مقصود از دایر کردن مراکز اعم از اداره و تاسیس می باشد، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.

فساد و فحشا

چه کسانی متهم به دایر کردن مراکز فساد وفحشا می شوند؟

برای اینکه فردی متهم به دایر کردن مرکز فساد و فحشا بشود نیاز نیست که حتما مرکز مربوطه را تاسیس کند بلکه اداره کردن این مراکز نیز مشمول دایر کردن می شود.بعلاوه برای اینکه فردی به مجازات مقرر قانونی محکوم شود علاوه بر دایر کردن می بایست فساد و فحشا را نیز ترویج دهد و صرف تهیه مقدمات بدون صورت گرفتن اعمال منافی عفت کفایت نمی کند.
نکته:برای اینکه فردی محکوم به دایر کردن مراکز فساد و فحشا بشود لازم نیست که حتما مراکز فساد و فحشار را ایجاد و تاسیس کند بلکه اداره این مراکز هم سبب می شود که اداره کننده این مراکز به مجازات مقرر در ماده639 قانون مجازات اسلامی محکوم شود.

مجازات دایر کردن مراکز فساد و فحشا چیست؟

برای اینکه جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا واقع بشود نیاز به عنصر قانونی ،مادی و روانی می باشد،عنصر مادی این جرم دایر کردن و تاسیس می باشد و عنصر روانی آن نیز عمد در ترویج فساد و فحشا می باشد.در خصوص عنصر قانونی می بایست به ماده 639 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات  و مجازات های بازدارنده)مراجعه نمود.
جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا ازجمله جرایم برخلاف عفت و اخلاق عمومی است که در ماده 639 جرم انگاری شده است براساس این ماده :افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.
نکته:جرم قوادی یک جرم حدی بوده و متفاوت از جرم دایرکردن مراکز فساد و فحشا که جرمی تعزیری بوده می باشد زیرا در جرم قوادی فرد دو یا چند نفر را به طور مستقیم برای عمل زنا یا لواط جمع و مرتبط می کند در حالی که در جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا مرتبط کردن مستقیم وجود ندارد بلکه دایر کردن و تاسیس ملاک است و اگر فردی علاوه بر دایر کردن مرکز فساد و فحشا افراد را به طور مستقیم برای عمل زنا و لواط جمع و مرتبط کند براساس تعدد مادی مجازات خواهد شد.

فساد و فحشا

حکم و مجازات افراد دستگیر شده در مرکز فساد و فحشا

افرادی غیر از اداره و تاسیس کنندگان مراکز فساد و فحشا در آن مراکز حضور دارند و به همین دلیل ممکن است در حین ورود ماموران به مراکز فساد و فحشا دستگیر شوند،اگر این افراد حاضر در حین اعمال منافی عفت ( زنا،لواط ،مساحقه و...)دستگیر شوند به مجازات قانونی  که برای جرم ارتکابی در قانون معین شده است محکوم خواهند شد اما اگر این افراد صرفا در این مراکز حضورداشته و مرتکب عمل خلافی نشوند ،صرف حضور قرینه بر مجرمیت این افراد نیست  هرچند در بعضی از آرای صادره دادگاهها صرف حضور در خانه فساد را مصداق ارتکاب فعل حرام دانسته و حکم به شلاق صادر شده است .
نکته:درست است که صرف حضور قرینه بر مجرمیت نیست اما اماره محسوب می شود و باید مدعی خلاف آن،بی گناهی خود را به اثبات برساند.

در کدام مرجع قانونی جرم دایر کردن مراکز فساد مورد بررسی قرار می گیرد؟

در خصوص اینکه کدام مرجع قانونی جرم دایر کردن مراکز فساد را بررسی می کند باید گفت که در این خصوص دادسرای ویژه جرائم امنیت اخلاقی در تهران وظیفه رسیدگی به جرم دایر نمودن مرکز فساد و فحشا را دارد.
نکته:برای اینکه دادسرا وارد رسیدگی شود نیاز به گزارش مردمی یا  کشف توسط ضابطین دادگستری می باشد.
این گونه جرایم نیاز به شاکی خصوصی ندارد و صرف اطلاع مقامات قضایی و انتظامی قابلیت پیگیری دارند.
بنابراین قطعاً هویت اطلاع دهنده اینگونه اماکن فاش نخواهد شد و به صورت محرمانه در مرجع تعقیب محفوظ خواهد بود.

نحوه گزارش مراکز فساد و فحشا در نزدیکی محل سکونت

در صورتی که در نزدیکی محل زندگی شما مراکز فساد و فحشا وجود دارد  می توانید از طریق پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی و یا از طریق اطلاع به سرپرست دادسرای ویژه امنیت اخلاقی تهران اقدام نمایید.

مشاوره با وکیل متخصص در داداپ

جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا مجازات سنگینی را در پی دارد به همین دلیل درصورتی که فردی متهم به این جرم بوده بهتر است که از مشاره وکلای متخصص و باتجربه داداپ در این زمینه استفاده نماید زیرا این وکلا علاوه بر دانش و تخصص،دارای تجربه کافی در این زمینه و همچنین موفقیت  های مکرر در پرونده های مربوط به این موضوع بوده و به همین منظور می توانند مانع از بروز عواقب جبران ناپذیر شوند.چهت دریافت مشاوره با وکلای داداپ به صورت حضوری،غیرحضوری و آنلاین به اپلیکیشن داداپ مراجعه کرده و وکیل متخصص در  این زمینه را باتوجه به بودجه خود در سریع ترین زمان ممکن انتخاب نمایید.
سخن پایانی
جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا جرمی است به عادت و نیاز به تکرار دارد از سویی این جرم متفاوت از جرم قوادی می باشد.با توجه به اینکه جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا علیه اخلاق و عفت بوده جرمی غیرقابل گذشت بوده به همین منظور نیاز به شکایت  شاکی خصوصی نداشته و گذشت در آن توقیفی ایجاد نمی کند.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha