داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

پرداخت مهریه زن بعد از فوت شوهر و نحوه محاسبه آن

  0
 5243

با وقوع نکاح زن مالک مهریه می شود و فوت ،عدم تمکین نیز مانع از دریافت مهریه نیست.بنابراین در صورتی که زنی فوت کند یا همسر او فوت کند زن مستحق مهریه می باشد و فوت شوهر مانع از دریافت حق ثابت شده نمی باشد.نحوه محاسبه مهریه زن به این صورت است که ابتدا شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی در سال قبل از سال مطالبه مهریه را تقسیم بر شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی در سال وقوع عقد ازدواج کرده و سپس، عدد حاصل را در مبلغ مهریه تعیین شده ضرب می کنیم. نحوه محاسبه مهریه زن  بعد از فوت شوهر ، مثل فرمول محاسبه مهریه زن قبل از فوت شوهر  می باشد با این تفاوت که در این مورد تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود نه نرخ روز و تاریخ مطالبه .اما اگر مهریه  سکه یا مال منقول یا مال غیر منقول است ، چون این املاک ارزش روز را دارند ، همان مال محاسبه و به زن پرداخت می شود.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر

در نکاح دائم و موقت زن مستحق مهریه می باشد و تا زمانی که مرد این حق را به زن نپردازد دین زن برگردن اوست.بنابراین حتی اگر مرد قبل از پرداخت مهریه فوت کند چون هنوز دین خود را پرداخت نکرده است از جانب زن قابل مطالبه می باشد.زن می تواند در این صورت از اموال شوهر مهریه خود را دریافت کند و چون دین می باشد مقدم بر حق سایر وراث می باشد.
در صورتی که زنی بخواهد مهریه خود را مطالبه کند باید دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت وارثین شوهرش تنظیم کند.لازم به ذکر است که وراث مازاد بر ماترک مسئول پرداخت دیون نمی باشند
حال ممکن است سوال شود که با فوت مرد مهریه زن دوم هم باید پرداخت شود یا این حق فقط مربوط به زن اول می باشد؟پاسخ این است که با ایجاد علقه زوجیت و نکاح زن مستحق دریافت مهر می باشد و در این میان تفاوتی بین زن اول و دوم نمی باشد.
نکته:در عقد موقت با فوت شوهر زن از او ارث نمی برد اما مهریه او همچنان محفوظ می باشد.
نکته:عدم نزدیکی مانع از دریافت کل مهریه بعد از فوت شوهر نمی شود بنابراین اگر زوج فوت کند در حالی که با زوجه رابطه ای برقرار نکرده باشد زوجه مستحق دریافت کل مهریه می باشد برخلاف وقتی که بدون برقراری رابطه طلاق حاصل شود.

اقدامات لازم برای مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

زمانی که شخصی فوت می شود ، ابتدا باید دیون و بدهی های مالی او باید پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند ، میان ورثه او تقسیم می شود . بنابراین ، در صورتی که مردی فوت کند و مهریه همسرش را نپرداخته باشد ، زن می تواند ، مهریه اش را مطالبه کند.زنی که قصد مطالبه مهریه بعد از فوت همسرش را دارد باید  اقدامات ذیل را انجام دهد:

  1. مراجعه به اجرای ثبت:زن می تواند با مراجعه به اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال متوفی در صورت عدم پرداخت توسط وراث جهت وصول مهریه خود اقدام نماید.
  2. دادگاه:اگر زن نتوانست از طریق اجرای ثبت مهریه خود را دریافت کند،می بایست دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت وراث به دادگاه تقدیم کند.مهریه زن طبق ماده 226 قانون امور حسبی از دیون ممتاز است یعنی پرداخت آن بر دیگر دیون ارجحیت دارد ولی ورثه ملزم به پرداخت مازاد بر ترکه به زن نمی باشند.

نکته:پس از فوت شوهر در عقد دائم زن علاوه بر مهریه ،ارث نیز می برد.

تکلیف مهریه بعد از فوت زن

همانطور که اشاره کردیم با وقوع نکاح زن مالک مهریه می شود و می تواند در ان هر دخل و تصرفی بکند و تا زمانی که مرد مهریه را پرداخت نکند بری نمی شود و چون دینی بر ذمه مرد است.در قسمت بالا توضیح دادیم که اگر مرد قبل از پرداخت مهریه فوت کند وضعیت پرداخت مهریه چگونه است.اما اگر زن قبل از پرداخت مهریه فوت کرده باشد وضعیت مهریه به چه صورت است ؟ آیا مهریه زوجه فوت شده از عهده شوهر ساقط شده و مهریه باطل می شود ؟ پاسخ این است که با فوت زن مهریه او باطل نشده و همچنان بر ذمه مرد است ،چون مهریه زن ، طلب یا حق مالی زن قبل از فوت بوده و شوهر مکلف بوده آن را بپردازد ، پرداخت مهریه توسط مرد به  زنی که فوت شده است به وراث زن در صورت مطالبه آنها می باشد. 
نکته:پرداخت مهریه به وراث زن مختص عقد دائم نبوده و در عقد موقت هم در صورت مطالبه باید از سوی مرد پرداخت شود.
نکته: در صورتی که زن فوت شده فرزندانی داشته باشد ، فرزندان نیز جزء ورثه وی محسوب می شوند و اگر علاوه بر فرزند ، زن فوت شده پدر و مادر در قید حیات نیز داشته باشد ، آنها نیز جزء ورثه زن محسوب می شوند.در صورتی هم که زن فوت شده صاحب همسر و فرزند نباشد و یا اینکه فرزندان وی قبل از خودش فوت کرده باشند و همچنین والدین وی نیز در قید حیات نباشند ، مهریه طبق طبقات ارث به سایر خویشاوندانی که حق دریافت ارث دارند می رسد و آنان می توانند اقدام به مطالبه مهریه زن بعد از فوت را بنمایند .

مطالبه مهریه بعد از فوت همسر از سوی ماترک

در صورتی که شخصی فوت کند و از او ماترکی باقی بماند می بایست بعد از پرداخت دیون میان وراث تقسیم شود.با فوت شوهر زنی که مهریه خود را دریافت نکرده می تواند مهریه خود را از وراث طلب کن و چون مهریه از دیون ممتازه می باشد مقدم بر حق وراث بوده و باید قبل از تقسیم به زن پرداخت شود.اما باید به این نکته توجه داشت که اگر ماترک متوفی کم باشد یا ماترکی نداشته باشد وراث موظف به پرداخت اضافی نمی باشند مگر اینکه خودشتن رضایت به پرداخت بدهند.
حال سوال این است که می توان از سهم الارث شوهر مهریه را طلب کرد؟پاسخ این است که گرفتن مهریه از سهم‌الارث شوهر زمانی امکان‌پذیر است که پدرشوهر یا شخص مورث فوت کرده باشد و در این حالت زن از سهم‌الارثی که به همسرش رسیده است و جوابگوی مهریه است از دادگاه تقاضا پرداخت مهریه را بکند.
نکته:امکان دریافت مهریه از پدر شوهر بعد از فوت همسر وجود ندارد مگر اینکه ارثی به همسر رسیده باشد که بتوان از محل آن مهریه را طلب کرد.

مطالبه مهریه بعد از فوت همسر

مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر و دریافت ارث به صورت همزمان 

زن با فوت همسرش در صورتی که فرزندی نداشته باشد یک چهارم و اگر فرزندی داشته باشد یک هشتم از اموال همسرش را به ارث می برد و در صورتی که مهریه اش را در زمان حیات  همسرش دریافت نکرده باشد علاوه بر سهم الارث ،مهریه اش را نیز می تواند مطالبه کند بنابراین دریافت مهریه توسط زن مانع از این نمی شود که بتواند سهم الارث خود را نیز به صورت همزمان دریافت کند زیرا ارث و مهریه دو مقوله جدا از هم هستند.

سخن پایانی
 وقوع نکاح سبب مالکیت زن نسبت به مهریه می  شود و در این میان فوت زن یا مرد مانع از پرداخت مهریه نمی باشد.برخلاف باور عمومی پدر شوهر مکلف به پرداخت مهریه عروس خود نمی باشد و این دینی است که بر گردن مرد است وکلای متخصص  داداپ در خصوص دریافت مهریه بعد از فوت همسر آماده ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری به کابران گرامی می باشد.
 

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha