داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

جرم دسترسی غیرمجاز رایانه ای

  0
 2227


استفاده از رایانه و شبکه جهانی داده ها در زندگی کنونی و جرائمی که در این حوزه رخ می دهد سبب شد که قانونگذار با تصویب قانون جرائم رایانه ای مرتکبان این حوزه را متحمل مجازات نماید. دسترسی غیرمجاز رایانه ای از جمله جرائم رایانه ای و علیه حریم خصوصی اشخاص است که توسط قانونگذار جرم انگاری شده است،در مقاله پیش رو به جرم دسترسی غیرمجاز و قوانین و مقررات مربوط به این جرم خواهیم پرداخت.

دسترسی غیر مجاز

دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای به چه معناست؟

دسترسی عمدی اشخاص بدون مجوز و محمل قانونی به داده ها و سامانه هایی که با تدابیر امنیتی حافظت می شوند جرم دسترسی غیرمجاز است. دسترسی غیرمجاز رایانه ای جرمی است علیه محرمانگی و حریم محافظت شدة قانونی.این جرم در قانون جرائم رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است براساس ماده 1 این قانون،دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای زمانی محقق می‌شود که شخصی به طور غیرمجاز به داده‌ها (اطلاعات) یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی محافظت شده‌اند، دسترسی پیدا کند.مرتکبان این جرم  به صورت غیر مجاز اقدام به دسترسی به داده های محرمانه محافظت شده می نمایند و برای این مقصود ممکن است اقدام به ساخت سایت هایی یه ظاهر امن نموده و بدین ترتیب با ورود کاربر به این سایت ها اطلاعات وی را مورد هجوم قرار داده و به ضرر وی مورد استفاده قرار می دهند که این ارتکاب عمل می تواند حائز انگیزه های مالی _امنیتی _ اجتماعی و ....باشد.

شرایط تحقق جرم دسترسی غیر مجاز رایانه ای چیست؟

برای اینکه جرم دسترسی غیرمجاز تحقق یابد صرف دسترسی غیر مجاز توسط مرتکب کفایت می کند و نیاز نیست که مرتکب این جرم از طریق دسترسی خود منتفع گردد به دیگر معنا جرم دسترسی غیرمجاز رایانه ای جرمی است مطلق. درست است که مرتکب دسترسی غیرمجاز ممکن است بعد از دسترسی انتفاعاتی را برای خود حاصل کند اما این امر دلیل مقید تلقی شدن این جرم نیست. 

شایان توجه است که برخلاف عقیده برخی حقوق دانان و باور عامه استفاده از نرم افزار فیلترشکن با توجه به عدم تصریح قانونی جرم نیست و مجازات استفاده کننده از فیلترشکن دارای اشکال است، اما قانونگذار در ماده بیست و یک قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات دسترسی اینترنتی را مکلف نموده تا با توجه به مصوبات کمیته تعیین محتوای مجرمانه مطالب تعیین شده کمیته را پالایش نموده و در صورت لزوم از دسترس خارج نمایند و در صورت تخطی ارائه دهنده با وجود علم و قصد انحلال آن را به دنبال خواهد داشت و در فقدان عنصر علم و اطلاع از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی جریمه نقدی که بسته به دفعات تکرار شدیدتر خواهد گردید در انتظار مجرم خواهد بود.

جرم دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای‌ با جرم هک کردن چه تفاوتی دارد؟

جرم دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای‌ با جرم هک کردن چه تفاوتی دارد؟

جرم هک کردن در قانون ایران به عنوان یک جرم مشخص در نظر گرفته نشده است. اما مفهوم هک کردن در جرمی تحت عنوان تخریب و اخلال در داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای به رسمیت شناخته شده است.
مطابق تعاریف موجود، تفاوت هک کردن (تخریب و اخلال در داده‌ها) با جرم دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای در این موضوع است که در جرم هک، تهاجم به سیستم‌های رایانه‌ای با هدف نفوذ و با استفاده از اخلال در سیستم صورت می‌گیرد و اطلاعات تجزیه و تحلیل می‌شوند اما در جرم دسترسی غیرمجاز ممکن است بدون تهاجم و ایجاد اخلال و تخریب در کارکرد سیستم صورت بگیرد همچنین این جرایم نسبت به هر سیستم دیجیتالی اعم از رایانه یا تلفن همراه و… می تواند مصداق داشته باشد.

مجازات قانونی جرم دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای‌ چیست؟

مجازات جرم دسترسی غیرمجاز رایانه ای در خصوص داده هایی که سری نیستند  در ماده 1 قانون جرایم رایانه ای بیان شده است براساس این ماده : هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به  وسیله تدابیر امنیتی حفاظت  شده  است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک  سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در خصوص دسترسی غیرمجاز نسبت به داد ه های سری ماده 3 قانون جرایم رایانه ای بیان می دارد:هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب  دسترسی غیرمجاز گرددبه حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.همچنین ماده 4 این قانون بیان می دارد که اگر مرتکب دسترسی غیر مجاز  داده های سری جهت دسترسی تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کرده باشد ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نکته: داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
نکته:داده هایی مشمول حمایت قانون هستند که حفاظت شده باشند.
نکته:دسترسی اتفاقی و بدون سوءنیت به سامانه رایانه ای و یا اطلاعات محرمانه جرم نیست.


آیا مامورین اطلاعات به عنوان ضابط حق دسترسی غیرمجاز به سیستم های رایانه ای و یا اطلاعات اشخاص را دارند؟

دسترسی مامورین اطلاعات به عنوان ضابط نسبت به داده ها و اطلاعات حفاظت شده اشخاص بدون مجوز قانونی و حکم قضایی ممکن نمی باشد و در صورتی که مامورین مذکور به این امر اقدام نمایند مجازات خواهند شد.بنابراین در صورت داشتن حکم قضایی که مطابق قانون اصدار یافته است بر ایشان مجازاتی نیست.
نکته:دسترسی بدون مجوز قضایی و بدون اجازه مالک، توسط مامورین انتظامی، نظامی یا اطلاعاتی جرم دسترسی غیرمجاز می باشد.

مراحل پیگیری و شگایت جرم دسترسی غیر مجاز

مراحل پیگیری جرم دسترسی غیر مجاز رایانه ای

برای پیگیری در خصوص جرم دسترسی غیر مجاز به عنوان یک جرم نیاز به تنظیم شکواییه و ثبت در سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد.پس از ثبت شکایت پرونده وارد مرحله تعقیب و تحقیق در دادسرای ویژه جرائم رایانه ای شده و این مرجع موضوع را جهت انجام تحقیقات تخصصی به پلیس فتا ارجاع می هد و پس از بررسی فنی و علمی توسط پلیس فتا نتیجه به دادسرا ارجاع  داده می شود.دادسرا با بررسی مدارک و مستندات و گزارش ضابطین نسبت به پرونده در صورت محرز بودن جرم مرتکب قرار مجرمیت صادر کرده و با ارسال کیفرخواست توسط دادستان پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه می شود و این قاضی دادگاه است که رأی و حکم خود را در این خصوص بیان می نماید.

مشاوره حقوقی پیرامون جرائم رایانه ای

استفاده از وکیل و مشاور متخصص در زمینه جرائم رایانه ای به دلیل پیچیدگی قوانین و همچنین تفسیر صحیح و علمی از مواد قانونی است که توسط اشخاص عادی دشوار می باشد.در صورتی که به عنوان بزه دیده درگیر جرم دسترسی غیرمجاز شدید بهتر است از مشاوره و خدمات وکلای متخصص داداپ در این زمینه بهره گیرید زیرا این وکلای متخصص با قوانین مربوط به این حوزه و رویه چنین پرونده هایی به خوبی آشنا بوده و می توانند در کمترین زمان و با کمترین هزینه شما را به حق قانونی خود نائل کنند. خدمات داداپ در زمینه جرائم رایانه ای به کاربران گرامی مشاوره حضوری ، غیر حضوری و آنلاین ،تنطیم لوایح قانونی و دفاع از حقوق کابران گرامی در قالب عقد وکالت می باشد.
سخن پایانی
دسترسی غیرمجاز به داده های حفاظت شده اشخاص جرمی مطلق  بوده و مرتکب این عمل به مجازات قانونی محکوم می شود البته در صورتی که داده های فوق الذکر سری باشند مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نرم افزار  دیده بان هشتم

دانلود اپلیکیشن دیده بان هشتم

با قابلیت های ویژه در آخرین بروزرسانی

کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها

نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

و همچنین مژده به داوطلبان آزمون های حقوقی برگزاری آزمون های حقوقی تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین آزمون های کانون و مرکز وکلا و سردفتری و قضاوت و .......

نسخه ios : قابل نصب در مارکت های سیب اپ ، آی اَپس و اناردونی

https://sibapp.com/applications/md8-1

____________________________

https://anardoni.com/ios/app/k-yNehEiW

____________________________

yun.ir/vgs0gc

____________________________

 نسخه تحت وب

http://didban8.ir/app

____________________________

نسخه اندروید در گوگل پلی

yun.ir/4u8n7b

____________________________

لینک کافه بازار

yun.ir/iuhz0a

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha