کلاه برداری و سرقت

با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید و ماده واحده تشدید مجازات سرقت مسلحانه استفاده از سلاح در سرقت موجب تبدیل آن به سرقت مسلحانه گردیده و قانون فرقی میان سلاح گرم و سرد قائل نشده است.

درود بر شما، در جرم سرقت و سایر جرایم می توان قبل از شکایت هم اعلام رضایت و گذشت کرد و گذشت منجز هم باعث ساقط شدن حق شکایت می شود بنابراین عدول از گذشت نه تنها ممکن نیست بلکه شکایت مجدد ایشان نیز با قرار موقوفی تعقیب مواجه خواهد شد.

کارچاقکنی و تظاهر در امر وکالت اگر به نحو سوال ارتکاب یابد یکی از مصادیق کلاهبرداری است و از یک تا هفت سال مجازات حبس را در پی دارد خرید حبس ممکن نیست و در قانون عنوانی تحت این موضوع نداریم بلکه بحث تبدیل مجازات است که در صورت حصول و وجود شرایط توسط دادگاه حکم به تبدیل مجازات صادر می شود.

درود، جرایمی از جمله آدم ربایی و جاسوسی و اختلاس و محاربه و همچنین سرقت مسلحانه موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی قابل عفو و تخفیف و تبدیل نیست اما آزادی مشروط با گذشت یک سوم از تحمل حبس می تواند در مورد مجرم اعمال شود.

هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی(کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود اگر برای این عمل برگه ای را جعل نموده است علاوه بر مجازات های فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و در صورت بردن مال هم به مجازات جرم کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

سلام طبق ماده ۶۱ قانون بیمه شخص ثالث؛ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش(۶ماه تا۲سال حبس) و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود

 بله در مجازات کمتر از ۱۰ سال با گذشت یک سوم از مجازات سه سال و۴ ماه با درخواست میتونه از ازادی مشروط استفاده کند و همچنین در مورد با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تقدیم دادخواست اعسار و قبول تقسیط توسط دادگاه آزاد خواهد شد.

درود، اگر چهره سارق مشخص باشد و سارق نتواند اجازه قبلی برداشتن خودرو یا اشتباه خود را یا مردود بودن فیلم به لحاظ تقلبی یا جعلی بودن اثبات کند این فیلم موجب علم قاضی شده و می تواند مبنای صدور حکم برای سارق باشد.

تظلم خواهی حق هر شهروند است و هر چند به اشتباه دلیل بر سوء نیت ایشان نیست و هر چند به رای برائت یا قرار منع تعقیب منجر شده باشد دلیلی بر ارتکاب جرم افترا نخواهد بود مگر اینکه از راه دیگر خصومت یا قصد ورود ضرر اثبات شود.

درود، همسر شما معاونت در سرقت تعزیری نموده است، و بستگی به این دارد که طلا ها از حرز خارج شده یا خیر یعنی از داخل گاوصندوق یا محل نگهداری مخصوص جواهرات سرقت شده باشد یا نه اگر از حرز خارج شده مجازات سارق با جمع سایر شرایط قطع دست خواهد بود و مجازات معاون جرم یعنی همسرتان از شش ماه تا 5 سال حبس متغیر است_اما در غیر اینصورت مجازات مرتکب از 3 ماه تا دوسال حبس بوده و معاون در جرم نیز به 1 تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

سلام به استناد 13 قانون صدور چک چکی که فاقد تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور مقدم بر تاریخ درج شده در آن باشد از قابلیت تعقیب کیفری برخوردار نمی باشد. اما به لحاظ حقوقی می توانید به استناد چک مذکور دادخواست مطالبه وجه علیه صادر کننده ثبت و طرح دعوا کنید.

سلام بعد از 9 سال رای دادگاه قابل تجدیدنظر خواهی نیست _ همچنین هر پرونده تابع قانون زمان صدور رای است و شما نمی توانید به استناد قانون کنونی خسارتی را بخواهید که در قانون قدیم نبوده است. 

سلام، با توجه به اصل قانونی بودن جرم ها و مجازاتها و سکوت قانون در این خصوص مجازاتی برای شما لحاظ نمی شود و تنها برای مامور حفاظت شما بازخواست قانونی متصور است.

شما باید شکوائیه کلاهبرداری با استفاده از اسناد فاقد وجه، و صحنه سازی متقلبانه علیه وکیل جعلی ثبت و طرح دعوا کنید _ و به کلیه اسناد پرداختی و مدارک موجود استناد نموده مجازات ایشان و رد مال را درخواست کنید.

درود، در حال حاضر جرم ارتکابی ایشان شروع به نوعی کلاهبرداری است و در صورت ثبت شکوائیه از ناحیه بیمه و اثبات موضوع به جزای نقدی درجه 5 یعنی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به طور تضامنی محکوم می شوند.

اگر مدارکتان در این خصوص مکتوب و موثق است به جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت شکوائیه ثبت کنید. البته قبل از طرح شکایت می توانید با ارسال اظهارنامه استرداد وجه را درخواست کنید.

سلام قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض نیست وقطعی می باشد.

سلام بستگی به این دارد که مشخص شود حکم تعلیقی بوده یا خیر؟ و مشمول مرور زمان شده یا خیر ؟ جرایم تعزیری درجه ۷ که از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس دارند با انقضای ۵ سال از قطعیت حکم و عدم اجرای آن مشمول مرور زمان می شوند_ بله اگر مشمول مرور زمان یا تعلیق شده باشد شما می توانید درخواست رفع توقیف از حساب خود را به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدهید.

سلام در توقیف اموال تقدم شرط است اگر شما زودتر مال را توقیف کرده باشید حق تقدم با شماست در واقع هر پرونده ای که زودتر به نتیجه برسد و دستور توقیف یا مزایده یا رد مال صادر کند مال به محکوم له همان پرونده داده می شود.

سلام بخشش و گذشت شاکی چون جرم های ارتکابی از جرایم قابل گذشت است باعث منتفی شدن مجازات می شود_ قابلیت تبدیل وجود ندارد_ مگر اینکه دریافت مبلغ به هیچ طریق ممکن نباشد که مجازات حبس بدل از جزای نقدی به ازای هر 300 هزار تومان 1 روز حبس اجرا می شود.

سلام مجازات تعزیری بابت جرم توهین جزای نقدی درجه 6 محسوب است که مجازات تبعی یعنی سوء پیشینه کیفری موثر ندارد _ لذا در صورت تقاضای دریافت سوء پیشینه این مورد محکومیت در آن درج نمی شود.برای دریافت گواهی سوء پیشینه می توانید به سامانه عدل ایران مراجعه کنید.

سلام اگر دادگاه رای دادسرا را نقض کند مجددا به دادسرا ارسال میکند تا آخرین دفاع گرفته شود و پرودنده به دادگاه ارسال گردد و دادگاه در این مرحله رای صادر میکند که قابل تجدیدنظر خواهی است.

سلام بله _ با پس گرفتن شکایت مجازات شما از بین می رود.

سلام بله شما می توانید به استناد ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی از قاضی اجرای احکام درخواست کنید که تبدیل مجازات را با توجه به وضعیت شما به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد دهد در نهایت قبول یا یا رد پیشنهاد با قاضی صادر کننده رای است.

سلام تجدیدنظر خواهی نیاز به مطالعه پرونده دارد و رای صادر شده_ ولی بطور کلی باید به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری استناد نموده و موارد مخالفت رای قاضی با قانون یا ادله موجود در پرونده را اعلام و نقض حکم صادره را درخواست کنید.

سلام محتمل ۲۵ سال حبس حکم نهایی خواهد بود که با گذران نصف این حبس می تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

سلام به بانک مراجعه کنید دلایل زیاد میتواند موجب انسداد باشد یا به طور پیامک ساختگی و جهت کلاهبرداری ارسال شده باشد_موفق باشید

سلام کودک نه ساله دارای شرایط شهادت شرعی نیست اما اظهاراتش برای اطلاع قاضی شنیده میشود _ فیلم و عکس کاملا مورد قبول است و باعث علم قاضی است _ اما باید شرایط احصان هم احراز بشود یعنی اینکه زن شوهر داشته و شوهرش هر لحظه می توانسته با او نزدیکی کند _ و از شعاع 24 کیلومتری منزل زن هم دور تر نبوده باشد _ زنا ثابت است فقط سنگسار احتمالا حکم نخواهد بود.

قانوناً زمین متعلق به دختران است و چون سند رسمی دارند و شما اعتراضی نکردید به مراحل دریافت سند، حقی به طور مستقل ندارید _ مگر اینکه با اقامه دعوا و دریافت حکم مالکیت خود را اثبات کرده و سند انتقال را باطل کنید _ برای این موضوع حتما باید وکیل داشته باشید.