کلاه برداری و سرقت

با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید و ماده واحده تشدید مجازات سرقت مسلحانه استفاده از سلاح در سرقت موجب تبدیل آن به سرقت مسلحانه گردیده و قانون فرقی میان سلاح گرم و سرد قائل نشده است.

درود بر شما، در جرم سرقت و سایر جرایم می توان قبل از شکایت هم اعلام رضایت و گذشت کرد و گذشت منجز هم باعث ساقط شدن حق شکایت می شود بنابراین عدول از گذشت نه تنها ممکن نیست بلکه شکایت مجدد ایشان نیز با قرار موقوفی تعقیب مواجه خواهد شد.

کارچاقکنی و تظاهر در امر وکالت اگر به نحو سوال ارتکاب یابد یکی از مصادیق کلاهبرداری است و از یک تا هفت سال مجازات حبس را در پی دارد خرید حبس ممکن نیست و در قانون عنوانی تحت این موضوع نداریم بلکه بحث تبدیل مجازات است که در صورت حصول و وجود شرایط توسط دادگاه حکم به تبدیل مجازات صادر می شود.

درود، جرایمی از جمله آدم ربایی و جاسوسی و اختلاس و محاربه و همچنین سرقت مسلحانه موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی قابل عفو و تخفیف و تبدیل نیست اما آزادی مشروط با گذشت یک سوم از تحمل حبس می تواند در مورد مجرم اعمال شود.

هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی(کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود اگر برای این عمل برگه ای را جعل نموده است علاوه بر مجازات های فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و در صورت بردن مال هم به مجازات جرم کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

سلام طبق ماده ۶۱ قانون بیمه شخص ثالث؛ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش(۶ماه تا۲سال حبس) و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود

 بله در مجازات کمتر از ۱۰ سال با گذشت یک سوم از مجازات سه سال و۴ ماه با درخواست میتونه از ازادی مشروط استفاده کند و همچنین در مورد با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تقدیم دادخواست اعسار و قبول تقسیط توسط دادگاه آزاد خواهد شد.

درود، اگر چهره سارق مشخص باشد و سارق نتواند اجازه قبلی برداشتن خودرو یا اشتباه خود را یا مردود بودن فیلم به لحاظ تقلبی یا جعلی بودن اثبات کند این فیلم موجب علم قاضی شده و می تواند مبنای صدور حکم برای سارق باشد.

تظلم خواهی حق هر شهروند است و هر چند به اشتباه دلیل بر سوء نیت ایشان نیست و هر چند به رای برائت یا قرار منع تعقیب منجر شده باشد دلیلی بر ارتکاب جرم افترا نخواهد بود مگر اینکه از راه دیگر خصومت یا قصد ورود ضرر اثبات شود.

درود، همسر شما معاونت در سرقت تعزیری نموده است، و بستگی به این دارد که طلا ها از حرز خارج شده یا خیر یعنی از داخل گاوصندوق یا محل نگهداری مخصوص جواهرات سرقت شده باشد یا نه اگر از حرز خارج شده مجازات سارق با جمع سایر شرایط قطع دست خواهد بود و مجازات معاون جرم یعنی همسرتان از شش ماه تا 5 سال حبس متغیر است_اما در غیر اینصورت مجازات مرتکب از 3 ماه تا دوسال حبس بوده و معاون در جرم نیز به 1 تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.